โคหายาก 2 ข วัญ 1.99 ล้าน

โคหายาก 2 ข วัญ 1.99 ล้าน

นับเป็นข่าวที่สร้างความสนใจให้ประชาชนผู้สนใจการเลี้ยง วัว เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา

ที่สรวิศฟาร์ม บ้านเลขที่ 9 ม.9 บ้านช่อระกา ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ได้มีการนัดส่งมอบเงินสดจำนวน 2 ล้านบาท

เพื่อซื้อขายส่งมอบตัวสุ ดยอดโคสวยงามสายพันธุ์ฮินดูบราซิล ระดับแชมป์ประเทศไทยในตำนาน

ที่หายไปนานหลายปีของ จ.ชัยภูมิ โดยมี พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ อดีตผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ หรือ

ผู้กำกับอ้วน ซึ่งก็เป็นเจ้าของ สรวิศฟาร์ม ที่เปิดเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ

ให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่สนใจการเลี้ยงโค กระบือ เข้ามาเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบอาชีพ

พ.ต.อ.สรวิศ ได้ทำพิธีขอซื้อส่งรับมอบโคเพศผู้ อายุ 1 ปี 6 เดือน สุดยอดสายพันธุ์ฮินดูบราซิลตัวนี้

ชื่อ เจ้าคอบบร้า 2021 จากเจ้าของเดิม คือ นางดวงดาว พิมขุนทด เจ้าของฟาร์ม ฟ้าหลังฝนฟาร์ม

ตั้งอยู่ที่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ในราคา 2,000,000 บาท ซึ่งสายพันธุ์โคตัวนี้ดั้งเดิมอยู่ที่หมู่บ้านช่อระกา

ม.9 แห่งนี้ ที่เคยสร้างชื่อโด่งดังไปทั่วประเทศ อดีตสายพันธุ์แชมป์โคสวยงามของประเทศไทย ทาง พ.ต.อ.สรวิศ

จึงได้พยายามติดตามหาเพื่อขอซื้อกลับมาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านช่อระกา ต.นาฝาย องเมือง จ.ชัยภูมิ ตามเดิม

และการทำพิธีจ่ายเงินและรับส่งมอบโคตัวนี้กลับมาคืนเพื่อความเป็นสิริมงคล ก็ได้มีการถอนเงิน จำนวน 1 บาท

คืนให้กับ พ.ต.อ.สรวิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการซื้อขายครั้งนี้ ลงท้ายด้วยเลข 9

ที่เชื่อกันว่าจะทำให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จากจำนวนเงิน 2,000,000 บาท เป็น ลงท้ายด้วย 1,999,999 บาท

ซึ่งสร้างความ ฮือ ฮ าให้กับชาวบ้านในต.นาฝาย ที่ได้ต้นสายพันธุ์โคที่เคยอยู่ในตำบลกลับคืนมาอยู่ในพื้นที่ตามเดิม

ซึ่งสายพันธุ์โคฮินดูบราซิล เจ้าคอบบร้า 2021 ที่พบถือว่ามีความโดดเด่นตรงตามตำราสุดยอดโคหายาก

ที่มีโครงสร้างตัวใหญ่ สวยงามแข็งแรง และโดยเฉพาะความหายากที่จะมีขวัญอยู่ 2 ข้าง พ.ต.อ.สรวิศ กล่าวว่า

จากนี้ถือเป็นเรื่องดีที่สามารถนำสายพันธุ์โคเจ้าคอบบร้า 2021 กลับคืนมาอยู่ในชุมชน ต.นาฝาย

ตามเดิมที่เคยมีถิ่นต้นกำเนิดจากที่นี่คืนมาได้ ถึงแม้จะต้องจ่ายเงินไป 2 ล้านบาท แต่จากนี้ไปจะเป็นไปตามความตั้งใจ

ของตนหลังเกษียณชีวิตราชการตำรวจอยู่ที่ จ.ชัยภูมิ ขอเป็นคนชัยภูมิอยู่และใช้ชีวิตที่นี่จนกว่าจะหมดแรงเท่าที่จะทำได้

ขอบคุณที่มา…

m u m k h a o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *