เหรีย ญ 10 บาท พ.ศ. นี้ ให้ 500,000 บา ท

เหรีย ญ 10 บาท พ.ศ. นี้ ให้ 500,000 บา ท

ใครมีเอามาด่วน เหรียญ 10 บาท พ.ศ. นี้ ให้เลย 500,000 บาท

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเรื่องราวของราคาเหรียญที่ขณะนี้มีการรับซื้อเหรียญกันในราคาสูง

ซึ่งล่าสุดเพจที่ใช้ชื่อว่า ซื้อขายเหรียญและธนบัตร ของสะสม By Gig โดยได้ระบุข้อความว่า….

รับซื้อเหรียญตาม พ.ศ. ต่อไปนี้

รับซื้อจริงให้ราคาตามสภาพเหรียญใครมีส่งรูปมาให้ผมดูได้เลยครับ

#เงินแสน #เงินล้ านอาจจะอยู่ในบ้านพี่ๆเช็คดูด่วนเลยครับ ราคาสูงผมไปซื้อถึงหน้าบ้าน

รับซื้อตลอดนะครับ #จะเหรียญหรือธนบัตร #ของเก่า #ของสะสม #ให้ราคาสูง

โพสต์ดังกล่าว…

เหรียญ 10 ราคา 500,000 บาท

ขอบคุณที่มา…

ซื้ อ ขา ย เ ห รี ย ญ แ ล ะ ธ น บั ต ร ของสะส ม B y G i g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *