May 22, 2022

4 สิ่งนี้ มีไว้ในบ้าน เรียกเงิน เรียกทอง เรียกทรัพย์

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆเราจะพาคุณไปปรับฮวงจุ้ยบ้านของคุณด้วยสิ่งของที่มีภายในบ้าน

กับบทความ ของมันต้องมี 4 สิ่งของมีไว้ในบ้าน เรียกเงิน เรียกทองเข้าบ้าน มีไว้แล้วร ว ย

ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้าง ที่จัดวางภายในบ้านให้ถูกที่แล้วทำให้ชีวิตของคุณร่ำร ว ย

ความเชื่อของคนโบราณ มีหลากหล า ยประเภท แต่สำหรับความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับโชคลาภ

สิ่งของเรียกท รั พ ย์ที่คนสมัยก่อนยึดหลักและถือปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณนาน มา โดย ชี้ช่องร ว ย

ขอนำเสนอ 4 สิ่งเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน ที่จะช่วยเกื้อหนุนให้คนในบ้านมีความสุข มีกิน

มีใช้ไปตลอ ดไม่เคยข า ดสภาพคล่องใด ๆ เลย เป็นเคล็ดลับง่ายๆ เพราะเป็นหลักฮวงจุ้ยบ้านดีๆ ดังนี้ค่ะ

ข้า วส าร

ควรมีติดครัวไว้ตลอ ดอย่ าให้ข า ด เพราะข้าวสารเปรียบเสมือนความสมบูรณ์พร้อม ดังนั้น

บ้านทุกหลังจะข า ดสิ่งนี้ไม่ได้เลย ซึ่งข้าวสารนี้ควรจะมีเต็มถัง เพื่อว่าจะได้มีข้าวกินตลอ ด

และต ามความเชื่อแล้วยังเป็นตัวที่จะทำให้เจ้าของบ้านมีเงินทองใช้จ่ายตลอ ดไม่เคยข า ดมือ

พรั่งพร้อมไปด้วยข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่เคยขัดสนอะไร

เ ต าไฟ

แทบทุกบ้านจะมีเต าไฟอยู่แล้วจะเต าแก๊สหรือเต าอะไรก็ต าม และควรวางให้เต าอยู่

ในตำแหน่งติดกับกำแพง อย่ าวางโล่ง ๆ เพราะจะทำให้ข า ดพลังไร้โชค

หากเอาไปติดผนังไว้โชคจะมาหา การเงินจะดี งานราบรื่น มากขึ้น

ไ ข่ไ ก่

ต้องมีไว้ตลอ ดอย่ าให้ข า ด ต ามความเชื่อนั่นไข่ไก่ก็เหมือนกับทองคำและจะต้อง

มีติดบ้านเอาไว้ 8 ฟอง เพื่อความเป็น มงคล เรียกท รั พ ย์สินเงินทองให้เข้ามา

เป็นการเสริมให้การงานดี การเงินดี หนุนให้เจ้าของบ้านมีกินมีใช้มีความมั่งคั่งร่ำร ว ยตลอ ด

จานช ามทร งกลมสี ขาว

หากสังเกตดีๆ จะเห็นว่าต ามภัตต าคารใหญ่ ๆ นิยมใช้จานทรงกลมสีขาว ต ามความเชื่อคือ

เป็นตัวแทนของรากหญ้า ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งถ้ามีไว้ในบ้านนั้นจะช่วยทำให้เจ้า

ของบ้านร่ำร ว ย มั่งคั่ง เงินดี งานมั่นคง

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใ ช้วิจาร ณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

c h e e c h o n g r u a y

Leave a Reply

Your email address will not be published.