May 27, 2022

คุณเจ้าชู้ระดับไหน มาเลือกกัน

สีขาว

สำหรับคนที่ชอบสีขาว หรือว่าเลือ กสีขาวในบริบทนี้ บงบอ กถึงการว่า คนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสงบเสงี่ยมเจียมตัว

เป็นคนที่เรียบร้อย มีจิตใจที่อ่อนโยน ไม่ชอบหาเรื่องใส่ตัว เป็นคนที่มีความมั่นใจในความคิดของตัวเองในระดับหนึ่

หากพูดถึงในเรื่องของความรักนั้น หากคนเป็นผู้หญิง จะเป็นคนที่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน มักจะชอบทำอาหาร

ชอบเซอร์ไพรส์ ชอบทำบางสิ่งบางอย่างให้กับบุคคลรอบข้างโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน หากคุณเป็นผู้ช ายที่ชอบสีขาว

คุณมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความดื้อรั้นในตัวเองสูงในระดับหนึ่ง แต่มักจะไม่ค่อยแสดงออ กให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้สักเท่าไหร่

ทำไมบางครั้งคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบ ไม่ค่อยยอมใครง่ายๆ คนที่เลือ กสีขาวนี้ ส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะเป็นคน

ที่รักเดียวใจเดียว เวลาที่ได้รักใครสักคนนึงแล้วจะทุ่มเทความรักให้กับคนๆนั้นแบบหมดใจ และหวังไว้ลึกๆว่า

จะได้รับความรักที่ดีกลับมา

สีเขียว

คนที่เลือ กสีเขียว สีนี้มักจะบ่งบอ กถึงการที่มีความเยือ กเย็น เป็นคนที่มีความสม่ำเสมอ ไม่ใจแคบ มีแต่ใจกว้าง

มีแต่การให้ รักในความซื่อสัตย์และยุติธรรม ไม่ชอบที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ไม่ชอบมีปัญหากับใคร

บางสิ่งปล่อยวางได้ก็จะปล่อยวางโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น สีเขียวนั้นมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่โรแมนติกเอาเสียเลย

เวลารักใครบางคนก็จะรักแบบซึ่งหน้า มีความตรงไปตรงมาไม่ค่อยหวือหวา รักใครแล้วรักจริงไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลง

สักเท่าไหร่ สีเขียวนั้นเป็นสีของความนิ่ง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบอยู่กับใครเป็นจำนวน มากๆ ถ้าหากพูด

ถึงเรื่องการทำงานแล้วนั้น คนที่ชอบสีเขียวมักจะชอบทำงานซ้ำๆเดิมๆ แต่ไม่ชอบให้ใครมาพย าย ามขัดขวาง

หรือเอาเปรียบซ้ำๆเดิมๆเสมอมา คุณมักจะแสดงท่าทีสีหน้า และคำพูดออ กไปห้วนๆโดยไม่สนอะไรเลย คนที่เลือ ก

สีเขียวนี้ก็เป็นคนที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน

สีแดง

สำหรับใครที่เลือ กสีแดง บอ กต ามตรงเลยว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง แต่มีความใจร้อนด้วยเหมือนกัน

มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดเผย กล้าพูดกล้าคิดกล้าเจรจาโดยไม่สนใจถึงพลังอำนาจของผู้ใดก็ต าม

ข้อเสียของคุณนั้นมักจะเป็นคนที่ดูก้าวร้าว เป็นคนที่ชัดเจนในความคิดและการพูดออ กไป ในบางครั้งก็อาจจะทำให้บุคคล

รอบข้าง และบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดของคุณรู้สึกไม่ดีกับคำพูดและการกระทำของคุณสักเท่าไหร่ แต่ต้องบอ กเลยว่าทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่คุณทำลงไปทำด้วยความซื่อสัตย์เสมอมา และไม่เคยพูดอ้อมค้อมให้บุคคลเหล่านั้นค่อยคุยในคำพูด

และการกระทำเลย คนที่เลือ กสีแดงนั้นมักจะเป็นคนที่รักสนุกเฮฮา เรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้พอสมควรเลยแหละ

มักจะใช้ชีวิตแบบผ่อนคล า ยไม่มีขีดจำกัด ทำอะไรก็จะทำด้วยตัวเอง กล้าได้กล้าตัดสินใจ แต่เรื่องเจ้าชู้นี่ให้ระวังเ

ป็นพิเ ศษนะ เพราะว่าเวลาเจ้าชู้ใส่ใครสักคนนึงไปแล้ว เวลาที่ต้องการที่จะได้รับความรักดีๆกลับมานั้น มันจะเหนื่อยและลำบากพอตัว

สีฟ้า

สำหรับคนที่เลือ กสีฟ้า ส่วนใหญ่แล้วนั้นมักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างจะโรแมนติก รักเดียวใจเดียวเสมอมา

เวลาคบกับใครก็คบแค่คนเดียว คุยกับใครก็คุยแค่คนเดียว มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโ ก ร ธง่ายเป็นพิเ ศษ

และห า ยเร็ว คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักความสงบเสงี่ยม มองโลกในแง่ดีเสมอ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมฟัง

อะไรเลยนะ คุณเป็นคนที่ฟังความหล า ยๆข้างก่อนที่จะตัดสินใจ ลักษณะของคุณนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขุม

รู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิด เป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินใจได้เด็ดข า ด จิตใจไม่ค่อยหวั่นไหวกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าสักเท่าไหร่

แม้จะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างมากระทบจิตใจให้คุณรู้สึกเป็นทุ ก ข์ก็ต าม สุดท้ายแล้วคุณก็จะฝ่าฟันอุปสรรค

ปัญหาต่างๆนั้นได้ด้วยตัวของคุณเองเสมอ โดยรวมแล้วนั้นคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก

มักจะวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิต การทำงาน การหาเงิน โดยมีระเบียบแบบแผน เวลาคุณคบใครสักคนนึง

คุณมักจะพูดคุยถึงอนาคต ใน 10 ปีเราควรจะเป็นอะไร ใน 5 ปีต่อจากนี้เราควรที่จะทำอะไร ในปีหน้าเราควร

ที่จะมีเป้าหมายอะไรในชีวิต คุณมักจะนึกถึงและพูดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนใกล้ตัวฟังเสมอ

•เป็นความ เชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิ จารณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

P o s t s o d

Leave a Reply

Your email address will not be published.