3 ราศี มีเกณฑ์ มีบ้านมีรถ หมดหนี้สิน

3 ราศี มีเกณฑ์ มีบ้านมีรถ หมดหนี้สิน

โชคดีร าศีมังกร

ร า ศี มกร หรือ ร า ศี มังกร เป็น ร า ศี ที่ 10 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก

อยู่ระหว่าง ร า ศี ธนูกับ ร า ศี กุมภ์ มีสัญลักษณ์เป็นครึ่งแพะภูเขาครึ่งปลา ช่วงวันที่ครอบคลุม

ของ ร า ศี มกรนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม ถึง 20 มกราคม

ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ ช่วงที่ผ่านมาชีวิตดำเนิน

ไปอย่างเชื่องช้า ความก้าวหน้าไม่ชัดเจน หวังอะไรไม่ค่อยได้อย่างที่หวัง

แต่จากนี้ไปโดยเฉพาะปีหน้าความสำเร็จจะปรากฏให้เห็นแบบชัดเจนมากขึ้น

ที่แน่ๆ คือดีกว่าปีนี้แน่นอน แต่งานก็จะหนักมาก ขอให้ชาว ร า ศี มังกร

เตรียมตัวเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมหากถูกใจขอให้ ll ช s์แบ่งปันให้คนที่เกิด ร า ศี

เดียวกับคุณด้วย ขอให้ผลบุญกุศลที่คุณทำมาช่วยหนุนนำให้มีชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป สาธุ

โชคดีรา ศี มีน

ร า ศี มีน เป็น ร า ศี สุดท้ายตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่าง ร า ศี กุมภ์กับ

ร า ศี เมษ มีสัญลักษณ์เป็นปลา 2 ตัว ช่วงวันที่ครอบคลุมของ ร า ศี มีนนั้น ในแบบสายนะจะ

ครอบคลุมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุม

ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 14 เมษายน ร า ศี ม้ามืดเป็นคนเฉยๆ แต่คมในฝัก ฉลาดแต่ไม่แสดงออก

จะแสดงออกเฉพาะสถานการณ์ที่จำเป็นเท่านั้น ชาว ร า ศี มีนเป็นคนมีความสามารถมาก แต่ไม่ค่อยอวดภูมิ

เลยทำให้คนรอบข้างบางคนอาจจะไม่รู้ ซึ่งในช่วงนี้ถึงเดือนมีนาคม 64 เป็นช่วงที่ ด ว ง ของชาว ร า ศี

มีนมีโอกาสประสบความสำเร็จมาก โดยเฉพาะเรื่องการงานและเรื่องเงิน หากหวัง 2 เรื่องนี้

ไว้จะมีโอกาสได้สมใจ หากถูกใจขอให้ ll ช s์ แบ่งปันให้คนที่เกิด ร า ศี เดียวกับคุณด้วย

ขอให้ผลบุญกุศลที่คุณทำมาช่วยหนุนนำให้มีชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป สาธุ

โชคดีรา ศีก รกฎ

ร า ศี กรกฎ เป็น ร า ศี ที่ 4 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่าง ร า ศี เมถุนกับ ร า ศี สิงห์

มีสัญลักษณ์เป็นปูหรือกุ้ง ช่วงวันที่ครอบคลุมของ ร า ศี กรกฎนั้น ในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน

ถึง 22 กรกฎาคม ส่วนแบบนิรายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม พื้นฐาน ด ว ง ช ะ ต า

จะก้าวไปข้างหน้าทีละขั้น มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ต้องใช้เวลานาน ด ว ง ช ะ ต า เนิบๆ

นาบๆ แต่ในปี 2564 ด ว ง ช ะ ต า มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น การงานดีจะมีโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิตของชาว

ร า ศี กรกฎ แถมจะมีโอกาสได้ทำงานใหญ่ โปรเจกต์ใหญ่ ในช่วงนี้วันหยุดเยอะก็ขอให้คุณพักผ่อนให้เต็มที่

เพราะปีหน้าความสำเร็จมาก แต่ก็เหนื่อยมหาศาลเช่นกัน หากถูกใจขอให้ll ช s์แบ่งปันให้คนที่เกิด ร า ศี เดียวกับคุณด้วย

ขอให้ผลบุญกุศลที่คุณทำมาช่วยหนุนนำให้มีชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป สาธุ

•เป็นความ เชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจารณญา ณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ไ ท ย รั ฐ อ อ น ไ ล น์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *