May 28, 2022

เกิด 3 ราศีนี้ ดวงดี มีเกณฑ์ รับทรัพย์ใหญ่

ดวงดีร าศีกุมภ์

การเงิ นชาวร าศีกุมภ์เข้าสู่ภาวะที่ดีมากๆ คิดเงิ นได้เงิ น

คิดทองได้ทองแถมจะสมหวังในเรื่องโช คลาภหรือเงิ นก้อนใหญ่ด้วย

ส่วนดว งการงานความเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นอย่ างต่อเนื่อง

ในชีวิต ทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการปรับตัวบ้ าง

แต่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

ดวงดีร าศีเมถุน

การเงิ นชาวร าศีเมถุนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี จะมีร ายได้

เข้ามาแบบรัวๆ แถมมีโอกาสได้ลาภอีกต่างหาก ส่วนดว ง

การงานช่วงนี้คุณต้องเหนื่อยกับการทำงานสักหน่อย

เพราะมีงานเข้ามาเยอะแถมมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้า

ต้องเดินทางบ่อยๆ

ดวงดีร าศีพฤษภ

การเงิ นชาวร าศีพฤษภช่วงนี้การเงิ นราบรื่นดี

มีร ายได้เข้ามาเรื่อยๆแถมมีโอกาสสมหวังเรื่องลาภผลที่ค าดหวังอีกด้วย

ส่วนดวงการงานมีการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงนี้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่าจะเหนื่อยบ้ าง แต่ผลลัพธ์ดีต่อใจแน่นอน

•เป็นความเชื่อส่ วนบุคคลโปรดใ ช้วิจารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา….

t h a i r a t h

Leave a Reply

Your email address will not be published.