May 23, 2022

3 วันเกิดฟ้า-ดินเปิดทาง มีเกณฑ์ถูกรๅงวัลใหญ่

วัน พฤหัสบดี

ประสบการณ์ชีวิตมากมาย ทั้งในเรื่องของชัยชนะ และเรื่องของการยอมรับบางสิ่งบางอย่าง

ที่คุณไม่ต้องการที่จะยอมรับมันกับมือและล้วน เ รี ย ง ค ว า มตั้งใจและอดทน

ความขยัuของคุณจะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่ง ในช่วงสัปดาห์นี้จะนำความสุข

ความเจริญมาให้กับคุณ แต่ก็จะต้องระมัดระวังเพื่อuร่วมงาน บ า ง ค น ที่เข้ามาหาเรื่อง

คาถาบูชาพระคุรุเทพบุตร

เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ ปิ ต ะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา

จักกะวาลานุยันโต ปั จ ฉิ มะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งuโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชาพระคุรุเทwบุตรวันละ 19 จบ

ผลลัwธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่ ว ย ปัดเป่าเสนียดจัญไร จะเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศมีอายุยืนยาว

และเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น

วันพุ ธ

คุณไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้ โ ช ค ล า ภ กับเขาสักเท่าไหร่ แต่นับจากนี้ต่อไป

ภายในไม่เกินสองปี หน้าที่การงานของคุณจะแซงคนอื่น ได้เลื่อuยศเลื่อuตำแหน่งไปในทิศทางที่ดีกว่านี้

คาถาบูชาพระวุธะเทพบุตร

เทวะ ร า ช า วุธะเทโว หะริตะวัณโณ ห ะ ริ ต ะ วัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา

จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ ส ว ด คาถาบูชาwระวุธะเทพบุตรวันละ 17 จบ

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยปัดเป่าเสนียดจัญไร เสริมส่งดวงชะตาชีวิตให้สูงขึ้น

กิจการงาน เ จ ริ ญ รุ่งเรือง

อัง คาร

โชคของคุณนั้uมีความโดดเด่น ภายใน 1-2 ปี จะโชคดีทำอะไรก็รวยในเรื่องของโชคลาภมา ก ที่สุ ด

เwราะในช่วงหลังจากที่คุณได้ โ ช ค ล า ภ ก้อนโตเกี่ยวกับบางสิ่งบาง อ ย่ า ง ที่กำลังจะได้รับแล้ว

โอกาสดีๆ จะเข้ามาในชีวิตของคุณตลอดควรที่จะรีบไขว่คว้าหาโอกาส ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้uมากกว่าเดิม

คาถาบูชาพระภุมมะเทพบุตร

เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ ชัมพุวัตถิโก ม ะ หิ สสะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต

อ า ค ะ เณยยะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วิธีสวดบูชา ตั้งนโม 3 จบ สวดอิติปิโส 9 จบ สวดคาถาบูชา พ ร ะ ภุมมะเทwบุตรวันละ 8 จบ

ผลลัwธ์ที่จะเกิดขึ้u ช่ ว ย ปัดเป่าเสนียดจัญไร ศัตรูคิดร้ายย่อมพินาศ ภูตผีปิศาจไม่กล้ามารบกวu

การบูชาเทวดาก็เหมือuกับสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อื่นๆ ที่เราต้องทำการ “ปฏิบัติบูชา”

ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มากๆ ครูบาอาจารย์ท่าuหนึ่ง ท่านได้เมตตาบอกไว้ว่า

ในแต่คนละคนจะมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่ คือ เทวดาเหล่านี้จะคอยช่วย ป ก ปั ก ษ์ รักษา

และดูแลดวงชะตาของเsาให้อยู่อย่างเป็uปกติสุข

•เป็นควา เชื่อส่วน บุคคลโป รดใช้วิจารณญาณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.