May 27, 2022

เกิด 3 วันนี้ ชะตา เสือนอนกิน เงินทองไหลมาเทมา

ท่านที่เกิดวันจันทร์ เงินทองไหลมาเทมา

ดว งชะต าหนึ่งที่มักทำบุญคนไม่ขึ้น ดีกับเขาขนาดไหน เขาก็ไม่ค่อยเห็นค่า ชะต าชีวิตมักถูกคนใกล้ชิด

นำไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ จนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ทำดีมาตลอดกลับรู้สึกว่าไม่มีใครเห็น คนเกิดวันนี้

ทำงานที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า หรือ ออนไลน์ต่างๆ จะเหมาะกับท่าน มาก ทำแล้วຣวยเร็วตั้งตัวไว

ดว งชะต าท่าน มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงิน โช คลาภเลขทะเบียนป้ายแดงจะให้โช ค มีเกณฑ์รับเงินสด

หลักล้านเอาไปปลดหนี้ปลดสิน ซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้สบายๆเลย ไม่ต้องเช่าเขาอยู่แล้ว สำหรับคนโสด

และแม่ม่ายลูกติด มีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ใน และสำหรับในปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์

เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีดว งโช คลาภตลอดปี พ่อแม่และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น สุขสบาย

พ่อแม่ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้า

จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโก ง

จะทำให้ดว งท่านดีย าวๆจนถึงตลอดปี 2564 เลย การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส

ก็จะชาวยเสริมดว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

ท่านที่เกิดวันพฤหัส โชคดีมีชัย

เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตมานาน ทั้งที่ตัวเองอยู่เฉยๆ แต่คนรอยข้างก็มักเอาเรื่องมาให้เสมอ มักถูกดึง

เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั่นเรื่องนี้ จนเป็นเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทอง เงินเก็บที่รอมริบไว้ก็เสียหมด

ไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องกับคนใกล้ชิดทั้งคนสริท ญาติพี่น้อง คนเกิดวันนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า

หรืออุปกรณ์ที่ที่ใช้ไฟฟ้าจะเหมาะกับท่าน มาก ทำแล้วຣวยเร็วตั้งตัวไว ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่

ดีในเรื่องของการเงิน โช คลาภ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนท้องจะให้โช ค มีเกณฑ์รับเงินสดหรือ

ของรางวัลที่มีมูลค่าหลักแสน เอาไปปลดหนี้ปลดสิน ตั้งตัวได้เลย แต่หลัง 16 กันย า ให้ระวังเรื่อง

ของมีค่าหายไว้ด้วย ทำอะไรให้มีสติอยู่เสมอและสำหรับในปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่าน

มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีดว งโช คลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว

พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโก ง จะทำให้ดว งท่านดีย าวๆจนถึงตลอดปี 2564 เลย

การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริมดว ง

เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

ท่านที่เกิดวันศุกร์ ดวงดีมีโชค

วันดีๆมาไม่บ่อยคนเกิดวันนี้ช่วงชีวิตจะโช คดีหลายๆครั้ง แม้โช คลาภที่ได้จะไม่มากมาย

แต่ก้เหมือนน้ำทิพย์ชะโลมใจให้มีแรงฮึดสู้ต่อไป ดว งชะต านี้จะรวยเป็นเศร ษฐียั้งยืน

ต้องรวยด้วยลำแข้งตัวเอง ด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง งานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือการขนส่ง

จะเหมาะกับท่าน มาก ทำแล้วรวยเร็วตั้งตัวไ ว ดว งชะต าท่าน มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของ

การเงิน โช คลาภเลขจากเกจิดังจะให้โช ค มีเกณฑ์รับเงินสดหลักแสนเอาไปดาวน์คอนโด

เป็นของตัวเองได้เลย คนโสดและแม่ม่ายลูกติด จะมีคน มีอายุเข้ามาจีบ อาจเป็นได้ทั้งคนไทย

หรือต่างชาติ และสำหรับในปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่าน มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่

ป้ายแดง มีดว งโช คลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท

หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโก ง จะทำให้ดว ง ท่านดีย าวๆ

ตลอดปี 2564 เลย การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส

ก็จะชาวยเสริมดว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่

•เ ป็นความเ ชื่อส่วนบุคคลโปรด ใช้วิจารณญา ณในกา รอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published.