May 28, 2022

ดวงดีรับ เมษา ซื้ อส ลากกาชาดใบเดียว คว้า ฟอ ร์ จูนเนอร์

วันนี้เรามีข่าวของคนดวง ดี มาฝากเพื่อนๆ เรียกได้ว่าทำเอาอิจ ฉ า กันทั้งงานเลยทีเดียวเมื่อเวลา 16.00 น.

วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์นายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และ

หัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2564

นายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าการมอบรางวัลครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี

จากการจับสลากกาชาดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยผู้โชคดีได้นำสลากที่หมายเลขตรงกับสลากที่ถูกรางวัล

พร้อมหลักฐานประจำตัวมาแสดงและจัดมอบรางวัลกันในวันนี้ ทั้งนี้ได้มอบรางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์รุ่น 2.4G

ได้แก่ นางหนูรักษ์คนหาญอยู่บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 15 ต.บัวขาวอ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

มอบรางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะตอนเดียว Toyota Hilux Revo 2.4 Entry MT นางสาวสุภัสสกรร์สินธุไสย์

บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็กจ.กาฬสินธุ์และมอบรางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 3

รางวัลให้แก่นางจันทร์จิราโพธิ์งามบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 13 ต.สงเปลือยอ.นามน จ.กาฬสินธุ์

นายสมพงษ์บรรเจิดบ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ต.นามน อ.นามนและนายประมูลอันชมอยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 9 ต.นาบอนอ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

นางหนูรักษ์คนหาญ ผู้โชคดี รับรางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ รุ่น 2.4G บอกว่า

รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตนได้ซื้อสลากกาชาดกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เอามาขายให้ถึงบ้านบอกว่า

เป็นสลากกาชาดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2564

จึงได้อุดหนุนด้วย 1 ใบ ราคา 100 บาทพอมารู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1 ก็ดีใจมากพูดไม่ถูกเป็นครั้งแรก

ที่ได้รางวัลใหญ่สำหรับการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 220 รางวัล

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอให้ผู้โชคดีมาแสดงตนขอรับรางวัลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้ในวัน

เวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 4301 0245

ขอบคุณที่มา…

มุ ม ข่ า วmumkhao

Leave a Reply

Your email address will not be published.