ณ บึงพลาญชัย ยิ่งใหญ่แน่นอน 30 – 31 ต.ค. เชิญเที่ยวงานลอยกระทงร้อยเอ็ด

ณ บึงพลาญชัย ยิ่งใหญ่แน่นอน 30 – 31 ต.ค. เชิญเที่ยวงานลอยกระทงร้อยเอ็ด

วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์.ที่บริเวณท่าน้ำลอยพระประทีปพระราชทาน ริมบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”

จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น และนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมือง

ร่วมแถลงข่าว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เทศมนตรีภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษาร่วมแถลงข่าว เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้งาน “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด หรืองานประเพณีลอยกระทง ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นการขอขมาพระแม่คงคาในคืนวันเพ็ญเดือน 12

ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 เป็นปีที่ 22 ณ บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

งานลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ด บ่งบอกสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ในทุกปีมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป

และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนครโดยในปีนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานพระประทีปส่วนพระองค์ ลงลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดกระทงประทีปใหญ่ในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสกับบรรยากาศงานลอยกระทงข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

ขอบคุณที่มา…

j a n g k h a o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *