ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เหรียญ 1 บาท wญ า ค รุ ฑ ปี 17

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เหรียญ 1 บาท wญ า ค รุ ฑ ปี 17

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ ความเชื่อ มาฝากเพื่อนๆ สิทธิอำนาจwญา ค รุ ฑ สัตว์กา ยสิ ทธิ์ที่ ไม่มีผู้ใดสามารถจัด ก า ร

ได้มีอายุยืนเสมือนว่า เป็นอม ต ะนั้น นับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้า และเสาะหาที่มาแห่ง พ ลังอำ นาจดังกล่าว

จนเกิด ก า ร สร้างเครื่องรางต่าง ๆ ขึ้น อำนาจwญา ค รุ ฑ สามารถจำแนกได้ถึง 8 ประ ก า ร โดยนับเอาอำนาจหลัก ๆ

ได้ดังนี้คือ

– ทำม าค้าขายดีเป็นสื่อนำ โ ช ค ลา ภนานาประ ก า ร

– สามารถลบล้ างอาถรรพ์ และคุณไสย์ ทั้งปวง ภูตwี ปิศา จกลั วไม่กล้าเข้าใกล้

– ปกป้ องคุ้ มครอง ป้อ งกันภั ยเป็นคง กระพัน

– เป็นสื่อนำค วามเจริญรุ่งเรือ ง ยศถา บรรดาศัก ดิ์มาสู่ชีวิ ตหน้าที่ ก า ร ง า น

– เป็นเ มตตา มหานิ ยม

– นำ ควา มร่ม เย็ นเป็นสุขมาให้

– เป็นมห าอำน าจอันยิ่งใหญ่ เป็นสิท ธิอำนาจ อันเฉียบ ขาด

– สัตว์เขี้ ยวงาสาร พัด ไม่กล้ากล้ำ กราย เข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีของอ งค์wญ า ค รุ ฑ เป็นที่ สุด

อำนาจwญา ค รุ ฑ ยังมีมากกว่านี้อีกมาก แล้วแต่ท่านใดจะรู้จักใช้ ในตำร าทางไสยเวทพุทธาคมมีทั้ง ก า ร

ใช้ยันต์ ค รุ ฑ ให้ผลดีในทางคงกระพันชาตรี มีนะwญา ค รุ ฑ ใช้ลงตบเข้าหน้าผากเป็นคงกระพันชาตรีกันเขี้ยวได้

ทั้งwญา ค รุ ฑ นี้เมื่อประสิทธิ์ลงไปยังตัวคนผู้ใดแล้วยังสามารถทรหดอดทน เดินไกลไม่เหนื่อยเป็นวิชาตัวเบาชั้นยอด

และเป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วย ยังมีคาถาwญา ค รุ ฑ ซึ่งเมื่อกล่าวพระคาถานี้ งูรวมไป จนถึ งตะขาบแมง ป่องและสัตว์ต่าง ๆ

ทั้งหลายจะหลบหนีไปสิ้นโดยพระคาถาwญา ค รุ ฑ ท่านว่าดังนี้ ก่อนว่าพระคาถานี้ให้นมัส ก า ร พระรัตนตรัยเสียก่อนด้วยนะโม 3 จบ

และท่องพระคาถานี้ ก่อนออกเดินทางตั้งสติส่งจิตไปถึงwญา ค รุ ฑ จะปลอดภัยทุกประ ก า ร คนโบราณส่วนใหญ่เชื่อว่า

เหรียญ 1 บาท wญา ค รุ ฑ ปี17 เมื่อพกติดตัวแช้ว จะช่วยคุ้มภั ย ป้องกันอันตรายให้กับคนที่พกได้อย่างดี ไม่มีสิ่งไม่ดี

มาทำให้กังวลใจอีกต่อไป สำหรับ เหรียญ 1 บาทตราwญา ค รุ ฑ ปี 2517 เรียกได้ว่าเป็นวัสดุเหรียญศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบ

ไปด้วยทองแดงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ นิกเกิลอยู่ 25เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักที่ 7 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร

ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

อ่านได้บริเวณของขอบเหรียญนั้นด้านฝั่งบนซ้ายมีพระปรมาภิไธย ‘ภูมิพลอดุลยเดช’

วันที่ประกาศใช้เป็นวันที่ 25 เม.ย.ปี 2517 ต่อมารั ฐบาลได้เลิกใช้เหรียญ 1 บาท

ซึ่งเป็นเหรียญใหญ่ มีต้นทุนใน ก า ร ผลิตสูง และในปัจจุบันได้ผลิตเป็นเหรียญเล็กขึ้นมาแทน

ซึ่งเหรียญ 1 บาทรุ่นเก่านั้นมีหลายรุ่น เมื่อรัฐบาลประกาศยกเลิกใช้ไปแล้ว ปชช.

ส่วนใหญ่ใครมีเก็บสะสมไว้ ถือว่าเป็นบุคคลที่ โ ช ค ดี ทำให้คนรุ่นหลังแทบไม่ทราบเลยว่าในอดีตนั้น

มีธนบัตรหรือเหรียญชนิดต่าง ๆ นั้นมีอะไรบ้าง พอเวลาล่วงเลยผ่านมาเป็นเวลานับสิบ ๆ ปีหรือเป็นร้อยปี

ธนบัตรหรือเหรียญบางรุ่นบางชนิดที่หายากมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วน“เหรียญ 1 บาท w ญา ค รุ ฑ ปี2517”

ด้วยความเชื่อของอำนาจและอิทธิฤทธิ์ของwญา ค รุ ฑ มีความขลังแม้ว่าไม่ได้ผ่าน ก า ร ปลุกเส กแต่อย่างใด

โดยอาศัยรูปลักษณ์ เลขศาสตร์จากดวงดาวและโหราศาสตร์ ถูกต้องตามหลัก ก า ร ทุกประ ก า ร

เป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์แก้อาถรรพ์ ขับไล่ภูตผีปีศาจ จึงนิยมพกติดตัวกันเป็นประจำ

วิธีบู ชาองค์พ ญาค รุฑ

จุดธูป 5 ดอก เป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อเป็นการขออนุญ าตินำอ งค์พญาครุฑ

มาประทับ ณ สถานที่แห่งนั้น จัดเครื่องบวงสรวง

โดยการจุดธูป 9 ดอก

เทียน 1 คู่

พวงมาลัย 1 พวง

ผลไม้ 1 หรือ 3 อย่าง

ถั่วหรืองา 1 ถ้วย น้ำเปล่า 1 แก้ว

••เป็นค วามเชื่อส่ วนบุคคล โปรด ใช้วิจรณ ญาณในการอ่าน••

ขอบคุณที่มา…

ยิ้ ม ส ย า ม

s a n o o k

ค น บ้ า น น อ ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *