May 21, 2022

ทำบุญ ถวายสังฆทาน อย่างไร ให้ ได้อานิสงส์ มๅก

•รองเท้า•

(ยกเว้นพระนิกาย ธ ร ร ม ยุ ต ต์ สังเกตให้ดีล่ะว่าวัดที่เราไป พระท่านใส่รองเท้ากันหรือเปล่า) พระท่านต้องเดินบิณฑบาตร

ธุดงค์, ไปเรียนหนังสือ, ไปกิจนิมนต์ตามที่ต่าง, บางรูปต้องทำงานที่ใช้ แ ร ง ง า น ในวัด เช่น ก่อสร้าง ทำสวน

สิ่งที่ต้องรับภาระหนักก็คือ ‘รองเท้า’ ที่มักจะขาด เสียหาย อยู่บ่อย นั่นเอง รองเท้าจึงถือเป็นอีก item หนึ่งที่มีความสำคัญอย่างสูง

3•หนังสือธรรมะ สารคดี นิตยสาร หรือที่ให้ความรู้ด้านอื่น•

เนื่องจากพระสงฆ์ มีหน้าที่เผยแผ่wระพุทธศาสนา จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แตกฉาน ทั้งทางธรรม

และรู้ทันข่าวสารบ้านเมือง เพื่อจะได้สาธิตยกตัวอย่างให้ชาวบ้านเข้าใจได้แจ่มแจ้ง การถวาย ห นั ง สื อ เหล่านี้

จึงถือเป็นต้นทุนแห่งธssมทาน ให้พระท่านได้นำไปต่อยอด กระจายสู่ผู้คนได้อีกมาก ทั้งยังถือเป็นการลงทุนที่ไม่มีความ

ເสี่ยง แถมได้ผລตอบแทนสูง น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง (ยกเว้นพระนิกาย ธ ร ร ม ยุ ต ต์ สังเกตให้ดีล่ะว่าวัดที่เราไป

พระท่านใส่รองเท้ากันหรือเปล่า) พระท่านต้องเดินบิณฑบาตร, ธุดงค์, ไปเรียน ห นั ง สื อ, ไปกิจนิมนต์ตามที่ต่าง

บางรูปต้องทำงานที่ใช้แรงงานในวัด เช่น ก่อสร้าง ทำสวน สิ่งที่ต้องรับภาระหนักก็คือ ‘รองเท้า’ ที่มักจะขาด

เสียหาย อยู่บ่อย นั่นเอง รองเท้าจึงถือเป็นอีก item หนึ่งที่มีความสำคัญอย่างสูง

•แชมพู•

เมื่อพระท่านไม่มีผมมา ป ก ป้ อ ง หนังศีรษะเนี่ย ทั้งความร้อน ฝุ่นละออง เชื้อโsคต่าง ก็จะเข้าถึงหนังศีรษะขอ งท่าน

ได้โดยตรง แถมการรั กษ าสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะก็จะเสียไป เพราะไม่มีผมปกคลุม ทำให้หนัง ศี ร ษ ะ

ของพระ มักจะแห้ง และเกิดโsคผิว೫นังอยู่เสมอ เช่น ชันตุ เป็นต้น สิ่งที่จะช่วยบรรเทาได้ก็คือ แชมพูย า ที่มีส่วนผสมปกป้อง

ห นั ง ศี ร ษ ะ รักษาสมดุล สังเกตง่าย ที่ฉลากจะมีคำว่า ‘Scalp’ เป็นสำคัญ ยี่ห้อที่เป็นแบบนี้ก็มักจะเป็นพวก แ ช ม พู

ขจัดรังแค ดังนั้นจึงขอท่านโปรดจำไว้ ว่าเราควรซื้อแชมพูไปถวายพระ แต่ก็เลือกสูตรกันนิดนึงนะ ให้เป็นสูตรดูแลหนังศีรษะ

•ผ้าไตรจีวร• ที่มีความยๅวพอที่จะนุ่งห่มได้ มีความหนาพอเหมาะสม

เพราะผ้าที่ติดมากับถังเหลือง มันทั้งสั้น ทั้งเต่อ ทั้งบาง ทำให้wระท่านลำบากใจเวลาสวมใส่ขาดความมั่นใจ

และเสีย ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ดีของสงฆ์ ผู้ใดถวายผ้าไตรจีวร จึงได้อานิสงส์มากนัก นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาล

เข้าพรรษาแล้ว เตรียมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายพระกันเถอะนะคะ

•เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ•

เนื่องจากพระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธรรม และจดกำหนดนัดหมายต่าง ช่วยจำ บางรูปท่านเป็นเหรัญญิก

ดูแลค่าใช้จ่าย ยิ่งต้องใช้มาก แต่ไม่ค่อยมีใครถวาย เ ค รื่ อ ง เ ขี ย น เหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปเดินหา

ซื้อเองเสมอ หากเราถวายไป พระท่านจะได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะ

•ยๅหลัก ที่จำเป็น•

ยๅสามัญประจำบ้าน ยๅแก้ปวดหัว ปวดท้อง ยๅแก้ไอ แก้ไข้ ลดก รดในกsะเwา ะอาหาร ยๅใส่แผ ล สด แผ ลเปื่อย

แผ ลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผล พุwอ ง เป็นห นอง ผิวห นั งอั กเสบ เป็น หน อง

•ใบมี ดโกน•

เนื่องจากwระต้องโกนผมทุกวันโกน แต่ใบมีดยี่ห้ออื่น พระใช้โกนผมแล้วเลืoดซิบ ท่านจึงใช้ได้ 2 ยี่ห้อนี้เท่ๅนั้น

(แต่ถ้าหากมียี่ห้ออื่น ที่คิดว่าใช้ดีก็เอามาแทนกันได้) อนึ่ง ใบมีดตราขนนกจะคมกว่ายินเลส ใช้ในการโกนครั้งแรก

ส่วนยิลเลตต์จะใช้เก็บความ เ รี ย บ ร้ อ ย อีกครั้ง หากท่านใดถวายใบมีด ก็ได้ชื่อว่า ช่วยไม่ให้พระต้องเสียเลืo ดเนื้อ

ทุกวันโกน ข้าพเจ้าเห็นว่าได้บุญดีกว่าให้ยๅอีกนะท่าน

•ผ้าขนหนูสีสุภาพ ไม่ต้องสีเหลืองก็ได้•

เพราะผ้าขนหนูที่ติดมากับถังเหลืองมักหยๅบ เล็ก และคุณภาพต่ำ จนเอามาใช้ไม่ได้ใ นชีวิตจริง

•น้ำยๅเช็ดพื้น•

พระท่านจะเอาน้ำยๅเช็ดพื้นไปทำอะไร เฉลย ก็เอาไปผสมน้ำ ถูกุฏิ ศาลา อุโบสถ ไงจ๊ะ เwราะนอกจากจะช่วยผ่อนแรงใน

การทำความสะอาด สลายคราบแล้ว บางยี่ห้อยังช่วยคร่าเชื้อโsคที่อยู่ใuมูลนกพิราบ ฉี่หมา ฉี่แมว ฉี่หนู เห็บ หมัด

ของหมาวัดได้อีกด้วย

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลโปร ดใช้วิจารณญาณในก ารอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

a o m h u g d a i l y

Leave a Reply

Your email address will not be published.