May 27, 2022

ควา มเชื่อ โบราณ กล่าวไว้ ห้ามตัดเล็บวัน อังคาร พฤ เสาร์ และวันพระ จะมีเ คราะห์

วันนี้ เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อ มาให้เพื่อนๆได้ชมกัน ความเชื่อตั้งแต่สมัยอดีตคนโบราณ เล่าว่า เพื่อเสริมมงคลและโชคลาภให้แก่ชีวิต

การตัดเล็บ ก็มีความหมายไม่น้อยเช่นกัน เพราะหากเราเลือกตัดไม่ถูกวัน ก็อาจก่อให้เกินผลกระทบต่อชีวิตเราได้เช่นกันแต่จะตัดเล็บเสริมดวง

อย่างไรให้โชคดี คนบ้านนอก มีข้อมูลดีๆ มาฝากกัน ก่อนจะตัดเล็บลองดูคำทำนาย “ตัดเล็บวันไหนให้ได้โชค” กันก่อนนะคะ

วัน ที่ควร ตัด เล็บ

วัน อาทิ ตย์

ท่านว่าจะทำให้มีโชคดี ได้โชคลาภอย่างนึกไม่ถึงและมีเรื่องดีๆมาถึงตนเอง

วันจันท ร์

ผู้ใดตัดเล็บในวันนี้ นับเป็นเรื่องดีจะได้ลาภใหญ่ เกิดขึ้นกับตนเอง

วั นพุธ

หากใครตัดเล็บในวันนี้จะเป็นมงคลแก่ตน ในด้านคุ้มครองปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่ให้มากล้ำกรายได้

วันศุ กร์

ผู้ตัดเล็บในวันนี้ ตำราว่าจะได้ลาภ มีมงคล อุดมสมบูรณ์

วันที่ ห้ามตั ดเล็บ

วัน อังคา ร

วันอังคารตามความเชื่อด้านโหราสาสตร์นั้นถือว่าเป็นวันแรง เป็นวันดุ ดังนั้นหากตัดเล็บในวันอังคารจะทำให้

สูญ เสียทรัwย์สิน เ งิ น ทอง โ ช ค ชะตาตกต่ำ หมดสิ้นบารมี

วัน พ ฤ.

ถือว่าเป็นวันครู จึงเหมาะกับการตัดเล็บ หากผู้ใดตัดเล็บในวัน พฤ. จะทำให้มีแต่ความเดือดร้อนเข้ามาในชีวิต

การดำเนิน ง า น ต่างๆ จะมีอุปสรรคขัดขวาง การทำ ง า น ไม่ราบรื่น

วัน เ สาร์

ตามความเชื่อได้กล่าวไว้ว่า ถ้าหากตัดเล็บในวันเสาร์จะทำให้ร่างกายเจ็บ ป่ ว ย มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

เข้ามารบกวนตลอดเวลา

วั นw ระ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ห้ามตัดเล็บ เนื่องจากตามความเชื่อนั้นถ้าตัดเล็บในวันwระจะทำให้อายุสั้น

เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้ง่าย มีเรื่องเจ็บ ป่ ว ย อยู่เสมอ

•เป็นความเชื่อส่วนบุค คลโปรดใช้วิจ ารณญาณใ นการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

b a a n i a , s a n o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published.