May 23, 2022

4 วัน พบผู้ติ ดโควิ ดจากผับท องหล่อ มาก ถึง 267 ราย

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนกำลังติดตามอยู่ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ลานกีฬาแสงทิพย์ เขตวัฒนา นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร

กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนา

ว่าการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นการควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กลุ่มก้อนใหม่ในสถานบริการย่านทองหล่อ คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีน

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กทม.ได้เห็นชอบให้นำวัคซีนมาฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนา

เขตคลองเตย และเขตบางแค รวมถึงบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง ซึ่งด้นัดประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการมารับวัคซีน ตั้งเป้าไว้จำนวน 300 คน มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีน 225 คน

ส่วนระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.64 ตั้งเป้าไว้วันละ 600 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 300 คน ช่วงบ่าย 300 คน รวมทั้งสิ้น 1,800 คน

ซึ่งขั้นตอนการฉีดวัคซีนจะเริ่มจากการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ต่อมาจะตรวจคัดกรอง ซักประวัติ จากนั้นจะฉีดวัคซีน

หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที หากไม่มีอาการใดๆ ก็ให้กลับบ้านได้

โดยผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก จะต้องรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 2-4 สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

ในช่วงวันที่ 28 เม.ย.64 เป็นต้นไป ในภาพรวมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้สำนักอนามัย ได้เผยแพร่ข้อมูล การตรวจเชิงรุก

สถานบันเทิงทองหล่อ เพื่อหาผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 3-6 เม.ย.ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 2,230 ราย ผลพบผู้ติดเชื้อ 267 ราย ไม่ติดเชื้อ 912 ราย

และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 1,051 ราย ด้านนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า เ

นื่องจากสำนักพัฒนาสังคมได้รับรายงานจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.นักศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลเป็นบวก

และอยู่กระบวนการรักษาพยาบาลและกักตัว และกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียนเดียวกันได้เข้าชั้นเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

2.นักศึกษาหลักสูตรวิชาแต่งผมสตรี ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่มีการป้องกัน เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อและกักตัว เพื่อลดโอกาสแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักพัฒนาสังคม อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว

เนื่องจากเหตุพิ เศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5

3.จึงให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์)

ตั้งแต่วันที่ 7-20 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

จัดการเรียนการสอนออนไลน์แทน

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.