May 19, 2022

รายได้ ปีละ 14 ล้าน เลี้ยง ลูกอ๊อดกบ ขๅยอ อนไลน์

นับเป็นอีก 1 อาชีพ ที่น่าสนใจ วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของ นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เปิดเผยว่า “ลูกอ๊อดกบ” เป็นหนึ่งในสัตว์น้ำนำร่องที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่โครงการ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านการประมง โดยเป็น สัตว์น้ำที่ตลาดในท้องถิ่นมีความต้องการสูง ราคาดี ในช่วงหน้าแล้งหลังการทำนาปี

เกษตรกรปรับพื้นที่นาข้าวเพื่อเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบ โดยรวมเป็น กลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ ผลิตและจำหน่ายลูกอ๊อดกบ

จนเกิดรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกร ที่สำคัญได้รับมาตรฐาน GAP เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบกลุ่มแรกของประเทศไทย

นายสมชัย วงษ์สุข ผู้จัดการแปลงใหญ่ฯ และยังเป็นเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งมีประสบการณ์เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบมาเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี

บอกว่า ปัจจุบันก็ทำนาเป็นหลัก และมีความสนใจอยากทำอาชีพเกษตรอย่างอื่น จึงเลือกการเพาะลูกอ๊อดกบขๅย เนื่องจากเลี้ยงง่าย สร้างรายได้สูง

ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 32 ราย พื้นที่เลี้ยงรวม 64 ไร่ สำหรับพื้นที่การเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดในนา 1 ไร่ จะมีต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ย 61,200 บาท/ไร่

ผลผลิตลูกอ๊อดเฉลี่ย 60 กิโลกรัม/บ่อ โดย 1 กิโลกรัม จะได้ลูกอ๊อดประมาณ 450 – 500 ตัว เกษตรกรมีผลตอบแทน 96,000 บาท/ไร่

คิดเป็น กำไร 34,800 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขๅยได้ 80 บาท/กิโลกรัม โดยภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบได้ถึง 5 ครั้ง

คิดเป็นผลตอบแทนทั้งปีเกษตรกรจะมีรายได้สุทธิจากการขๅยลูกอ๊อดกบมีชีวิตเฉลี่ย 174,000 บาท/ปี/ราย ทั้งนี้ หากมองในภาพรวมของกลุ่มแปลงใหญ่ฯ

ในระยะเวลา 1 ปี สามารถผลิตลูกอ๊อดได้ประมาณ 180 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 14 ล้านบาท ว้าว สุดปังจริง ๆ ค่ะ ด้านการจำหน่ายผลผลิตลูกอ๊อดกบ

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ลูกอ๊อดกบมีชีวิตและแช่แข็ง สำหรับลูกอ๊อดกบมีชีวิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 จำหน่ายให้กับพ่อค้าต่างจังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์

บึงกาฬ อำนาจเจริญ และยโสธร ร้อยละ 12 จำหน่ายให้กับพ่อค้าภายในท้องถิ่น ส่วนอีกร้อยละ 3 จำหน่ายแบบแช่แข็ง เพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นาน

โดยมีบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาให้คงคุณภาพ สามารถจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะจำหน่ายให้กับร้านอาหารและภัตตาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย

กระบี่ สงขลา และกรุงเทพฯ ในราคา 240 บาท/กิโลกรัม และยังสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook “ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้”

เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง มียอดสั่งซื้อประมาณ ประมาณ 1,800 กิโลกรัม/ปี

ซึ่ง การเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบ เป็นอาชีพทางเลือกที่สร้างความสำเร็จ สร้างรายได้ให้เกษตรกร จาก ส่วนใครที่สนใจข้อมูลการผลิตลูกอ๊อดกบ

ของกลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ สามารถสอบถามได้ที่ นายสมชัย วงษ์สุข ผู้จัดการแปลงใหญ่ฯ

กลุ่มแปลงใหญ่ลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม หรือ โทร 09 8221 7904 ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกคนค่ะ

ขอบคุณที่มา…

จั น ลั่ น ทุ่ ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.