May 20, 2022

รับซื้ อ เหรีย ญ 5 บ าท เหรียญละ 100,000.-

ลองค้นดูที่กระปุกออมสิน เผื่อ บ้านใครมี เอามาขายได้เลย กลายเป็นเรื่องร าวที่ถูกพูดถึงอย่ างกวางขวาง

ในโลกออนไลน์ เมื่อเฟซบุ๊กเพจ ร้ านปาหนัน จิวเวลรี่ ร้ านซื้อ-ขาย เหรียญสะสม ชื่อดั ง ได้โพสต์ประกาศ

รับซื้อเหรียญกษาปณ์ 5 บ าท รูปเรือสุพรรณหงส์ รุ่น พ.ศ. 2529 ในร าค าเหรียญละ 100,000 บ า ท

โดยทางร้ านระบุว่า “#รับซื้อ100000 บ าท เหรียญปีนี้ สภาพผ่านการใช้เน่าๆ ก็เป็น แ สน ใครมีในบ้ านโคตรโช คดี

สภาพสวยๆ เล่นกันไปหลายแสน ทำไมถึงร าค าแพง ติดตามชมคลิปใหม่ ช่อง youtube ร้ านปาหนัน จิวเวลรี่ เร็วๆ นี้

สำหรับเหรียญกษาปณ์ 5 บ าท ปี 2529 เป็นเหรียญที่หาย ากมาก เพร าะเป็นเหรียญกษาปณ์ต้นแบบ

ที่ผลิตออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก่อนจะผลิตเหรียญปี 2530 ออกมาใช้จริง

ขอบคุณที่มา…

k h a o s o d

Leave a Reply

Your email address will not be published.