May 23, 2022

ก ทม.เตรียมพร้อม 10,000 เตียง รับผู้ ป่วยโค วิ ด

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนนั้นกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับ สถานการณ์ โรค โควิ ด เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่บริเวณศูนย์แพทย์ศาสตร์

และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ ซอยโรงเรียนโชติการ (ฝั่งตรงข้ามวัดศาลาแดง) ถนนเลียบคลองปทุม เขตทวีวัฒนา

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับการดูแลรักษา

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม.เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม

รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เบื้องต้นจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 500 เตียง 2.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา รองรับได้ 200 เตียง 3.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

บางบอน เขตบางบอน รองรับได้ 200 เตียง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้วันที่ 13 เม.ย.64 และ 4.ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก

รองรับได้ 350 เตียง (อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่) นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมสถานที่ต่างๆ ที่จะสามารถเป็นโรงพยาบาลสนามได้เพิ่มเติมด้วย

หากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ส่วนกรณีมีข่าวว่าผู้ป่วยไม่มีเตียงนั้น ในส่วนของกทม.ยังมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ หากมีการประสานมา กทม.

ยินดีรองรับผู้ป่วยมาดูแล เพราะกทม.ได้จัดเตรียมสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมกรณีมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อาทิ อาคารกีฬาเวสน์

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง รวมถึงมีการประสานกับบางโรงแรมเพื่อทำเป็น Hospitel ไว้บ้างแล้วบริเวณย่านฝั่งธนบุรี

และฝั่งพระนคร นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ได้มีการออกสอบสวนโรคเชิงรุกและวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ให้กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณลานกีฬาแสงทิพย์ และวัดนิมมานรดี นายสุขสันต์ กิตติสุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า

ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมการแพทย์ กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ และโรงพยาบาลเอกชน จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ 3,000 กว่าเตียง

เมื่อรวมกับของกทม. จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 เตียง ขณะเดียวกันได้ประสานกับภาคีเครือข่ายจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเป็นระยะ รวมถึงแนวทาง

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่บริเวณแจ้งวัฒนะด้วย คาดว่าในเร็วๆ นี้จะมีโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 10,000 เตียง

สำหรับโรงพยายาลราชพิพัฒน์จะรองรับผู้ป่วยสีเหลือง ที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ส่วนผู้ป่วยสีแดง

จะทำการดูแลรักษาที่โรงบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร ถ้ารวมเตียงทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยสีแดงและสีเหลือง

มีเกือบ 900 เตียง สำหรับโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่มีอาการ จำนวน 200 เตียง

เมื่อผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นระดับปานกลางถึงหนักจะส่งตัวรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเปิด Cohort ward มีทีมแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ที่

ทันสมัยสำหรับรักษาผู้ป่วย COVID-19 และย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ ตามอาการ ปัจจุบันโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีผู้ป่วยโควิด-19

เข้ารับการรักษา จำนวน 28 คน เป็นคนไทย 16 คน คนต่างด้าว 12 คน โดยมีการดูแลรักษาตามมาตรฐานด้วยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒ

และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อและทางเดินหายใจของสำนักการแพทย์

ขอบคถุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.