May 22, 2022

ข้อคิด เรื่องเงิน 5 เรื่อง ที่คุณไ ม่ควร ทำในช่ว งนี้

1.ไม่นำ เงินเก็บ หรือเ งินสำร อง ฉุ ก เ ฉิ น มาใช้

อย่ างที่บอ กว่าสถานการณ์ตอนนี้ ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ใครที่เก็บเงิน มาทั้งชีวิต ไม่ควรเอาออ กมาใช้หรือลงทุนอะไรทั้งสิ้น

เก็บไว้ก่อนและสะสมต่อไปเรื่อย ๆ หากมีเรื่องจำเป็นก็อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อย แล้วต้องรีบเก็บคืนให้ได้ไวที่สุด

เผื่อถึงวันที่เราจำเป็นจริง ๆ ในตอนที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จแย่มากจะได้ไม่เดือ ดร้อน เป็นยังไงบ้างกับ 5 ข้อที่ไม่ควรทำ

เราหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคน คิดว่าเพื่อน ๆ คงรู้อยู่แล้ว แต่ก็ถือว่าช่วยเตือนกันไป หากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

มาถึง เราจะได้มีภูมิคุ้มกันทางการเงินช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นั่นเอง

2.ไม่ สร้า งห นี้เพิ่ม

ข้อนี้สำคัญมาก ยิ่งช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้ ของชิ้นเล็กก็อย ากได้ ยิ่งของชิ้นใหญ่ ๆ นี่ไม่ต้องพูดถึง แพลนกัน มาหล า ยปี

คิดจะซื้ อเร็ว ๆ นี้เราอย ากให้ทุกคนตั้งสติและวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้ก่อน อย่ างของที่มีร า ค าไม่สูงมาก

คำนวณเงินแล้วไม่น่าจะเดือ ดร้อนก็ซื้ อได้ แต่ของชิ้นใหญ่อย่ างพวกรถยนต์ หรือบ้าน ที่ต้องผ่อนหล า ยปี อันนี้เสี่ยงเหมือนกัน

คิดดูว่าถ้าเ ศ ร ษ ฐ กิ จแย่จริง ๆ เราอาจต้องเจอภาระที่หนักกว่าเดิม เอาเป็นว่าเงินที่เก็บไว้สำหรับส่วนนี้

ค่อยเริ่มแผนกันปีหน้าดีกว่า รอดูสถานการณ์อีกครั้ง จะใช้เงินตอนนั้นก็ไม่เสียห า ย

3.ไม่ค้ำ ประกัน ให้ผู้อื่น

การค้ำประกันให้ผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทำให้เราลำบากใจมาก ๆ เพราะหากคนที่ขอร้องให้เราช่วยค้ำประกันอะไรสักอย่ าง

เขาไม่ทำต ามสัญญาหรือหนีห า ยไป เราก็ต้องชดใช้ห นี้แทน ทางที่ดีควรปฏิเสธไปตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่า

จะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบแทนใคร และไม่ต้องแบกภาระห นี้จากส่วนที่เราไม่ได้ก่อ

4.ไม่ลงทุนที่ ทำกำ ไรสูงผิดปกติ

ยกตัวอย่ างจากข่าวที่เคยถูกพูดถึงกัน มาก ในช่วงที่ผ่ าน มา นั่นคือ เเ ช ร์แม่มณี ทุกคนต่างหวังร ว ยจากการฝากเงิน

ที่ได้ ด อ ก เบี้ย 93% ซึ่งมากกว่าฝากกับธนาคาร นอ กจากจะมีความรู้ไม่มากพอ ไม่เข้าใจหลักการลงทุนที่ถูกต้อง

ยังข า ดการวิเคราะห์ถึงเหตุและผล นี่จึงเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าเรื่องเงิน นั่นคือ เสียรู้ ในทำนองเดียวกัน

หากเป็นการลงทุนที่เชื่อถือได้ วิเคราะห์แล้วว่าปลอ ดภั ย ได้ผลกำไรหรือเงินปันผลมหาศาล อาจจะต้องใช้เวลาศึกษา

ให้ถ่องแท้ และมากพอ ดังนั้น อย่ าเพิ่งวางเงินกับการลงทุนก้อนใหญ่จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใจแจ่มแจ้ง

5.ไม่ขย ายสาขาธุร กิจเพิ่ม เพราะความเสี่ ยงสูง

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็ก กลาง หรือใหญ่ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ตอนนี้ดี บางรายซบเซา บางรายก็กำลังไปได้ดี

เจ้าไหนที่คิดว่ากระแสตอบรับดี และต้องรีบขย ายสาขาเพิ่มในเร็ว ๆ นี้ อย ากให้มองตลาดดี ๆ ศึกษาความเสี่ยงและ

เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยหากตั้งใจจะขย ายเพิ่มจริง ๆ อย ากให้ลองเทียบต้นทุน ระหว่างการเปิดสาขาเพิ่ม

กับนำเงินไปพัฒนาและปรับปรุงบริการ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นวิธีที่ปลอ ดภั ยที่สุดไว้ก่อน

ขอบคุณที่มา…

s a b u y j a i j u n g

Leave a Reply

Your email address will not be published.