May 27, 2022

ชี้เชื้อมาจากกทม. อุดรธานี โควิด +30 ยอดรวม 127 เผ ย ยังมีอีกเ พีย บ

วันที่ 16 เม.ย. 2564 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าฯอุดรธานี

พร้อมด้วย นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุข และ พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.อุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน จ.อุดรธานี โดยวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 30 ราย รวมยอดสะสมทั้งสิ้น 127 รายนายอุเทน กล่าวว่า

สถานการณ์ของ จ.อุดรธานี ไม่แตกต่างจากสถานการณ์ของประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อย่างวันนี้เราพบการติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย

ซึ่งเราจะเปิดไทม์ไลน์ในวันพรุ่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานหนักเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และต้องดูตอนเย็น-ตอนดึก

ในวันนี้ว่าจะมีเพิ่มอีกกี่ราย ภาพรวมแนวโน้มผู้ติดเชื้อสะสมยังถือว่ายังสูงอยู่ สาเหตุที่ยังสูงเพราะนำเชื้อเข้ามาจากกรุงเทพฯ

ตรงนี้ตนขอแยกเป็น 4 วงสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคือ กิจกรรมพบปะพูดคุย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน

ในวงต่อคือ ชลบุรี มี 9 ราย เชียงใหม่มี 8 ราย (ยังไม่มีการแพร่ระบาด) นครสวรรค์ มีผู้ติดเชื้อ 3 ราย

กระบี่นำเชื้อติดมา มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ขอนแก่นเดิมมี 1 มีผู้ติดเชื้ออีก 1 ราย

สรุปแล้วการระบาดในพื้นที่ จ.อุดรธานี เป็นการแพร่เชื้อจากภายนอก และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นคนใกล้ชิด

ขอบคุณท่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.