May 23, 2022

4 ร าศี มีเ ก ณฑ์ รั บทรั พย์ มีโชค ครั้ง ให ญ่

ร าศี พฤษ ภ (เกิ ดระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ปีนี้คนร าศีตุลย์จะไม่ใช่แค่การเงิ นอย่ างเดียวที่รุ่งเรือง แต่การงานก็จะมากขึ้น

ตามไปด้วยแต่อย่ างว่า ยิ่งทำงานมาก เงิ นก็จะยิ่งได้เยอะ ดังนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่

กับความขยันของเร าแล้วเพร าะงานมีรอให้ทำเพียบ แต่เร าจะทำได้เยอะแค่ไหน

และกอบโกยเงิ นได้มากเท่าไหร่ก็ต้องไปสู้กันดูอีกที แต่สำหรับใครที่มีทีมงานล่ะก็

จัดหนักได้เลยเพร าะทีมงานของเร าจะร่วมแรงร่วมใจ ช่วยให้ทุกอย่ าง

ประสบความสำเร็จได้อย่ างง่ายดาย

ร า ศี มีน (เกิ ดระหว่างวันที่ 14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ใครที่เป็นนักธุรกิจร าศีมีน ปีนี้บอกเลยว่าดว งการเ งินมาแรงมาก

เลยล่ะ ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็รับรองว่ามีแต่ร ว ยกับร ว ย ยิ่งถ้าได้ร่วมลงทุน

กับเพื่อน หรือคนรัก ด้วยแล้วนะ ยิ่งรุ่งเข้าไปใหญ่ ถึงขนาดถอนทุนคืนภายในระยะเวลาไม่นาน

ไม่ต้องไปกู้ยืมธนาค ารให้ปวดหัว

ร าศี กันย์ (เกิ ดระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ด้วยความที่คนร าศีกันย์ส่วนมากจะเข้าหาผู้ใหญ่เก่ง หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า

“อยู่เป็น”นี่แหละ เลยทำให้ปีนี้จะได้รับอานิสงค์จากเรื่องนี้มากพอสมควร ทำให้ผู้ใหญ่

สนับสนุนในทุกๆเรื่อง จนกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเลื่องลือของคนในวงการเดียวกัน

และจะมีเครดิตทางการเงิ นที่ดี เป็นที่น่าเชื่ อถืออีกต่างหาก

ร า ศี ธนู (เ กิดระหว่างวันที่ 13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

สำหรับร าศีกุมภ์แล้วอาจจะต้องได้ตั ดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิ นค่อนข้าง

เยอะสักนิด ซึ่งต้องชั่งใจกันให้ดีว่าจะออกมาในรูปแบบไหน แต่ก็ไม่ต้องกลัวไปว่าจะ

ตั ดสินใจผิดแล้วทำให้เกิ ดห นี้ เ กิดสิน ล้มละลาย หรืออะไรก็ตามแต่ เพร าะ

ต่อให้ตั ดสินใจไปยังไง

สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ทางการเงิ นก็จะออกมาดี จนใครๆ ก็ต้องเอ่ยปากชม

•เป็นควา มเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ ารณญาณในก ารอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

e n j o y t h a i l a n d t r a v e l

Leave a Reply

Your email address will not be published.