โซเชียลให้กำลังใจ หนูน้อย ต้องกักตัว รวม 28 วัน

โซเชียลให้กำลังใจ หนูน้อย ต้องกักตัว รวม 28 วัน

ที่โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช มีความน่ารัก ประทับใจเกิดขึ้น ช่างเป็นภาพแห่งความประทับใจ

เมื่อหนูน้อยถูกกักตัว รวม 28 วัน มาดูกันครับว่าเมื่อหนูน้อยตัวเล็กๆต้องถูกกักตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อยก็ 14 วัน

เมื่อได้ออกไปแล้วก็กักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน พี่หมอ พี่พยาบาล ที่ต้องอยู่ดูแลน้องหนูทั้งหลายอย่างใกล้ชิด

ไม่รู้สึก รังเกี ยจ หรือก ลัว ท้อ แท้ แต่อย่างใด เพราะต้องกักตัวอย่างน้อย 28 วัน เช่นกัน เขามีวิธีทำให้

หนูน้อยไม่รู้สึกเบื่อกับการอยู่ในโรงพยาบาล แม้บางคนมีเv็ มค าไว้ที่ข้อ มือ

ก็ไม่ง อแง ไม่รู้สึ กเจ็บ ปวด การใ ห้น้องห นูวา ดภาพ สร้างจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจได้มากทีเดียว

วาดเสร็จก็เอามาอวดพี่หมอ พี่พยาบาล ได้รางวัลเป็นนม ขนมเติมพลังกันต่อไป เป็นความประทับใจที่ควรค่าแก่การแบ่งปัน

เพื่อสังคมที่น่าอยู่กันต่อไป

https://www.facebook.com/arak.wongworachat/posts/4280938195258347

ขอบคุณที่มา…

A r a k W o n g w o r a c h a t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *