โควิด ทำยอดขา ยตกฮ วบ ขอรัฐเ ร่งออกม าตรกา รกร ะตุ้ น

โควิด ทำยอดขา ยตกฮ วบ ขอรัฐเ ร่งออกม าตรกา รกร ะตุ้ น

วันนี้เรามีข่าวมาฝากเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้ร้านค้าทั่วทั้ง จ.อุบลราชธานี

ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่หายไปกว่าครึ่ง โดยลดลงหนักกว่ายอดขายจากการระบาดรอบที่ 1 และ 2 จึงเสนอให้รัฐบาล

ออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพราะเห็นได้ชัดจากมาตรการที่รัฐเคยออกมาแล้ว 2 ครั้ง ทำให้ยอดขายฟื้นตัวได้เร็วน

.ส.พนิดา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี แม่ค้าตลาดโต้รุ่งอุบลสแควร์ อ.เมืองอุบลราชธานี กล่าวถึงผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการระบาดรอบที่ 3 หนักกว่ารอบที่ 1 และ 2 มาก เพราะกระทบต่อยอดการค้าขายที่ลดลงเกิน

กว่าร้อยละ 50 เพราะคนหยุดการใช้จ่ายทันที ทำให้ร้านต้องส่งเสริมการขายกับแกร็บ เมื่อสั่งซื้ออาหารเกิน 100 บาท

ส่งฟรีถึงบ้านในเขตอำเภอเมือง “ต้องการให้รัฐบาลรีบออกนโยบายกระตุ้นการใช้จ่าย เพราะเห็นได้จากการระบาดรอบที่ 2

ที่รัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นการใช้จ่าย ทำให้ผู้บริโภคออกมาใช้จ่ายเยอะมาก ก็เลยอยากให้รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้คนเร่งการใช้จ่าย

เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่หายไปมากจากการระบาดในรอบที่ 3 นี้” น.ส.พนิดา กล่าว

ขณะที่ จ.อุบลราชธานี แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 12 ราย ทำให้มีผู้ป่วยโควิด 19 รอบใหม่นี้แล้ว 150 ราย

โดยในจำนวนนี้มีเด็กอายุต่ำสุดเพียง 11 เดือนติดเชื้อจากผู้ปกครอง โดย อ.เมืองอุบลราชธานี ยังเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด

ของจังหวัด 88 ราย รองลงมาเป็น อ.วารินชำราบ 21 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสรับเชื้อมาจากผู้ป่วยของสถานบันเทิงซอยทองหล่อ

ก่อนนำมาแพร่ต่อในสถานบันเทิงของจังหวัด และติดต่อไปสู่คนในครอบครัว อีกส่วนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจากนักเที่ยวจาก จ.เชียงใหม่

ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา และ สุรินทร์

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *