แม่สิ้น ไม่ได้สักบาท ส่งไม่ขาด16 ปี แต่ได้กู้เงินจัดงาน

แม่สิ้น ไม่ได้สักบาท ส่งไม่ขาด16 ปี แต่ได้กู้เงินจัดงาน

นับเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.ชลธิดา ชมภูกุล อายุ 44 ปี

ชาวบ้าน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.อำเภอเมืองบุรีรัมย์

หลังมารดาเสี ยชีวิ ตแล้วไปเบิกเงินแต่ปรากฎว่า ถูกแจ้งว่าไม่มีชื่ออยู่ในระบบ ทำให้ได้รับความเดือดร้อ นมาก…

เนื่องจากไปกู้เงินมาจัดงานศWมารดา น.ส.ชลธิดา เปิดเผยว่า แม่ชื่อ นางทองเพียร ชมภูกุล อายุ 75 ปี เสี ยชีวิ ตด้วยโรคติ ดเชื้อ ในกระแสlลือด

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยแม่เป็นอสม. ตั้งแต่ปี 2536 เมื่อปี 2547 ได้เข้าร่วมกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ของจังหวัด

เงินสมทบแม่จะส่งให้กับประธานหมู่บ้าน แล้วประธานหมู่บ้านเอาไปส่งต่อให้ประธานตำบล เพื่อนำไปส่งกองทุนทุกปี จนเมื่อประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา

แม่ลาออกจากอสม. เพราะชราภาพ ตนจึงมาอยู่กับแม่แล้วเป็นคนส่งเงินสมทบทุกปี ล่าสุดเมื่อปี 2562 จ่ายเงินไป 610 บาท

” หลังจากเสร็จงานฌาปนกิจศ Wแม่ ได้เอาหลักฐานเป็นสมุดกองทุนฯไปขอเบิกเงินค่าปล งศ Wกับกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ของอสม.

ซึ่งจะได้เงินจำนวน 67,100 บาท ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระบุว่า “ไม่มีชื่ออยู่ในระบบ “ทำให้แปลกใจมาก เพราะส่งเงินสมทบตามกติกาทุกปี

ตอนนี้ไม่รู้จะไปพึ่งใคร เงินจัดงานศพให้แม่ก็กู้เงินมา หวังจะได้เงินจากกองทุนฯมาใช้หนี้ ไม่คิดว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแบบนี้

จึงอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ และอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น ”

ขอบคุณที่มา…

ข่าวสด ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *