May 21, 2022

4 วัน ยั งไม่มีใ ครมารับ คร อบค รัวติ ดโควิด

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โซเชียลได้สส ห่ll ช s์เฟซบุ๊ก Rfu Sataman

ที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากครอบครัวติดโควิดมา 4 วันแล้วแต่ยังไม่มีรถโรงพยาบาลมารับไปรักษา

โดยแคปชั่นระบุว่า“4 วันแล้วยังไม่มีใครมารับ สู้ๆ , “ขออัพเดตตอนนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับ พี่ๆ

กำลังช่วยประสานงานให้อยู่ครับ พิกัด : ซอย อ่อนนุช 17 แยก 18 เขตสวนหลวง

เบอร์ติดต่อ : 0849793224″ 4วันแล้วยังไม่มีคัยมารับสู้ๆทั้งนี้โพสต์โดยเฟซบุ๊กชื่อว่า Rfu Sataman

เมื่อ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2021 อย่างไรก็ตามล่าสุดหมอแล็บแพนด้า ได้เสนอให้ความช่วยเหลือ

โดยให้ครอบครัวดังกล่าวส่งเบอร์โทร.และที่อยู่ เพื่อช่วยประสานงานกับหน่วยๆ ภาคส่วนเพื่อหาเตียงให้

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.