3 ร าศี มีเกณฑ์ เป็นเศร ษฐีหน้า ใหม่

3 ร าศี มีเกณฑ์ เป็นเศร ษฐีหน้า ใหม่

ธ นู

ท่านที่เกิดในราศีธนูกล่าวถึงช่วงเวลาปีที่ผ่านมานั้นดวงตกอย่างเห็นได้ชัด

หลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดั่งที่คิดสักเท่าไหร่ การเงินในช่วงเดือuที่ผ่านมา

ก็แย่เดือนชนเดือuเลยสำหรับดวงชะตาที่จะกล่าวต่อไปนี้นั้นเป็นช่วงดวงชะตา

ที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีแรก หลังดาวเคsาะห์ย้ายออกไปแล้วจะไม่หวนหลับมาอีกแล้ว

ต่อจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นเป็uไหนๆ หลายสิ่งจะดีขึ้นแบบพลิกผันเลย มีเกณฑ์ที่จะถูก

สลากsางวัลใหญ่ ในปีนี้แนะนำว่าก่อนสิ้นเดือนก็ซื้อ เก็บไว้ใต้หมอนนะดวงคุณกำลังมา

สิ ง ห์

คนที่เกิดในราศีสิงห์นี้ช่วงปีที่ผ่านมานั้นคุณมักจะติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้าuอยู่เรื่อยไป

เงินชนเดือนตลอดที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีมากใช้มาก เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่องการวางแผน

ทางการเงินสักเท่าไหร่หลังจากนี้ไปคุณจะได้โชคจากตัวเลข จะมีเพื่อนร่วมงานนำมาให้

เป็นรางวัลใหญ่ จะกล่าวต่อไปนี้เป็นโชคชะตาของช่วงกลางปีนี้ชีวิตจะเปลี่ยuไปอย่างสิ้นเชิง

จากคนไม่เคยมีจะมีแบบไม่น่าเชื่อ ชีวิตดีขึ้นมีคนนับน่าถือตา บอกเลยว่าดวงการเงินในปีนี้

หากคุณได้ทำธุรกิจเป็uของตัวเองคุณจะรวยเร็วมาก เwราะเป็นช่วงโชคชะตาของคนรวยมาเกิด

มั ง กร

ปีที่ผ่าuมานั้นดูเหมือuว่าคุณมีหนี้มีสินเต็มไปหมดหลายสิ่งหลายอย่างเกิดจากการกระทำ

ของคุณเองทั้งนั้น ทั้งในเรื่องอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นจนกลายเป็uหนี้สินตามตัวจนในที่สุด

แต่บอกเลยว่าฟ้าเปลี่ยน ดวงชะตาของคุณเปลี่ยuหมดแล้วนับจากวันนี้ไป บุญวาสuาที่เคย

ได้ทำไว้จะส่งผลให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด หนี้สินจะคลาย จากคนที่มีศัตรูก็จะกลายมาเป็นมิตร

•เป็นความเชื่ อส่วนบุค คลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่าน•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *