เลือ กใ บไม้ 1 ใบ ที่คุ ณชอบ

เลือ กใ บไม้ 1 ใบ ที่คุ ณชอบ

1. ครอบครัว

คุณเป็นคนเรียบร้อย คุณเป็นคนรักครอบครัว

ครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจที่ทำให้คุณมีความสุข

ในเวลาที่คุณลำบ ากหรือคุ ณมีความสุข คุณก็

มักจะนึกถึงครอบครัวเป็นอันดับแรก เพร าะพวกเขา

ให้ความรักความห่วงใยและความอบอุ่นกับคุณโดยเสมอมา

คุณให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว คอยดูแลอย่ าง

ใกล้ชิดเป็นอย่ างดี ทำหน้าที่ยังไม่ขาดตกบกพร่อง

2. เพื่อนซี้ เพื่อนสนิท

คุณมีชีวิตที่รักในความอิสระ คุณเป็นคนที่ค่อนข้าง

สบ ายๆ ง่ายๆคุณเปิดใจที่จะทำความรู้จักกับคนรอบข้าง

และเพื่อนมากมายคุณมีความสุขในชีวิตทุกวัน คุณเป็น

คนมองโลกในแง่บวก แต่บ างทีก็มีเรื่องที่ทำให้กลุ้มใจอยู่

บ้ า ง แต่คุณก็จะเสียเวลากับมันอยู่ไม่นานแล้ว คุณก็จะลืม

มันไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ทำให้ตัวคุณนั้นมีความสุขคนที่รู้ใจคุณ

มากที่สุดนั้นก็คือเพื่อนสนิทและเพื่อนซี้ของคุณ มองตาก็

รู้ใจไม่ต้องพูดอะไรกันมากมาย และคุณเป็นคนที่รักเพื่อนไม่

ทอดทิ้งเพื่อนในย า มที่ลำบ าก

3. คนที่คุณเคยช่วยเหลือ

คนมีความปร ารถนาดีต่อคนรอบข้าง และคุณปร ารถนาที่จะใช้ชีวิต

อย่ างมีความสุขสงบเรียบง่ายคุณชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเวลาที่

ผู้อื่นมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุกข์ร้อนใจหรือเรื่องกลุ้มใจต่างๆ

คุณมักจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือและคอยอยู่ข้างๆ ถึงแม้ในบ างครั้ง

คุณอาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่คุณก็จะนั่งอยู่ข้างๆ เป็นเพื่อนกับเขา

4. ไม่มี

คุณชื่นชอบความสันโดษ ชอบไปไหนมาไหนคนเดียว

คุณชอบใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ชอบสุงสิงกับใคร และไม่ชอบ

ให้ใครมากวนใจอะไรทั้งนั้นคุณทำงานเป็นคนสู้ชีวิต เพร าะฉะนั้น

รอบข้างของคุณนั้นจะมีเพื่อนน้อยแทบจะไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรู้ใจ

ไม่ค่อยมีคนที่ห่วงใยคุณ และแน่นอนว่าคุณก็ไม่ค่อยสนใจใคร

แต่คุณไม่ได้เป็นคนเยือกเย็นหรือไม่มีความรู้สึกหรอกนะ เมื่อถึงเวลาที่คนอื่น

ลำบ ากคุณก็มักจะเป็นคนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใน ทันที และคุณก็คอยช่วยเหลือ

และให้คำแนะนำที่ดีกับคนอื่นมาโดยตลอดเมื่อคนอื่นมีปัญหา

•เป็นค วามเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ ารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k h o d d e e j a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *