May 28, 2022

หลายคนไม่รู้ ว่า อาหาร 8 อย่างนี้ ไม่ควร อุ่นซ้ำ

• ข้าวสวย

การอุ่นข้าวนั้นก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไป โดยส่วนมากที่เราทานไม่หมดเราก็จะ

ทำการอุ่นข้าวเพื่อนำมาทานร้อนๆ แต่การอุ่นบ่อยๆนั้น จะทำให้สิ่งเจือปนที่อยู่ในข้าว

มีการเจริญเติบโตด้วย เมื่อเราทานเข้าไปโดยที่ไม่รู้ก็จะทำให้ป ว ดท้องมีอา การ ท้อง เสียได้

• เนื้อไก่

สำหรับเนื้อไก่หรือเมนูไก่ อาจจะเป็นเมนูที่เราอุ่นซ้ำกันอยู่บ่อยๆ แต่แน่นอนว่าเมื่อได้โดน

ความร้อนบ่อยๆจะทำให้แปรสภาพ เมื่อโดนน้ำมันโดนความร้อน ไก่อมน้ำมันมากๆเราทาน

เข้าไปก็จะไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอน

• เมนูไข่กวนหรือไข่ต้ม

สำหรับเมนูไข่ควรทำให้สุกเพียงครั้งเดียวไม่ต้องนำมาอุ่นซ้ำเป็นเวลาหลายรอบ

เพราะการที่เรานำมาอุ่นซ้ำนำมาโดนความร้อนนั้น จะทำให้ไข่เสียโปร ตี นไป สา ร

อาหารที่เราได้รับได้รับอย่างไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นแล้วหากเป็นเมนูไข่ควรทานให้หมด

ไม่ควรที่จะอุ่นซ้ำในครั้งที่ 2

• ผักโขม

สำหรับผักโขมเป็นผักที่ได้ประโยชน์ที่ดีมากๆและเหตุผลเช่นเดียวกับผักขึ้นฉ่ายเลย

หากได้โดนความร้อนซ้ำๆ ก็จะทำให้เสียประโยชน์ที่เราจะได้รับไปได้

• มันฝรั่ง

มันฝรั่งเมื่อได้ถูกทำให้สุกแล้วในครั้งแรกแล้ว เก็บไว้ในตู้เย็นหรือวางเอาไว้

ที่อุณหภูมิห้องก็จะทำให้มีการเติบโตของโบทูลินัม ซึ่งอาจนำไปอุ่นซ้ำโดนความร้อน

ก็จะไม่ดีต่อร่างกายของเรามากๆ

• บีทรูท

บีทรูทได้เป็นผักผลไม้ที่มีส า รอาหารและมีประโยชน์ที่ดีมากๆกับร่างกายของเรา

แต่การที่เรานำมาอุ่นหรือทำให้โดนความร้อนอยู่บ่อยๆ จะทำให้เป็นโ ท ษกับร่างกายของเรา

ทำให้รู้สึกมวนท้องไม่สบายท้องขึ้นมาได้

• เห็ด

สำหรับเห็ด การที่นำมาอุ่นซ้ำในหลายๆรอบ โปร ตี นที่จะได้รับจากเห็ดนั้นก็จะจางหายไป

การโดนความร้อนซ้ำๆ ก็จะไม่ดีต่อกระเพาะของเราด้วย ทางที่ดีควรเลือกทานให้หมด

ในครั้งเดียวหรือนำมาทำเมนูอาหารแบบที่ไม่ต้องเหลือในการอุ่น

• ผักคื่นฉ่าย

ผักขึ้นฉ่ายเป็นผักที่นิยมนำมาประกอบในเมนูอาหารอย่างหลากหลายเมนู มีกลิ่นและมีรสชาติที่เฉพาะตัว

ทั้งยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างมาก หากเราทานไม่หมดแล้วนำไปอุ่น นั่นจะทำให้ส า ร

อาหารคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผักขึ้นฉ่ายนั้นหมดไปได้ ซึ่งเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไร

จากการทานผักขึ้นฉ่ายในการอุ่นซ้ำที่สองเลย

อาหารที่เราทานในทุกๆวันนั้นจำเป็นที่จะต้องใส่ใจและดูแลในเรื่องของความสะอาด

ทางที่ดีควรจะทานให้หมดในครั้งเดียวและไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำ 2-3 รอบ

เพราะจะทำให้เกิดผลไม่ดีมากกว่าผลดี ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทานอาหารนั้นก็จะลดน้อยลงไปได้

ขอบคุณที่มา…

p o s t s a r a , k a p o o k

Leave a Reply

Your email address will not be published.