May 24, 2022

มหา บุญกุศล ใหญ่ที่จะนำพาท่าน ออกจากทุกข์ ในชีวิต

บุญ แร ก

คือ บุญจากการกตัญญู

กตัญญูใคร? พ่อแม่เป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณอันประมาณมิได้

ทั้งให้กำเนิดทั้งอุ้มชู ทำให้เราจากวิญญาณเป็นคนทุกวันนี้ แค่สำนึกนั้น

ยังไม่พอ เราต้องตอบแทนท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่มีกำลัง คนที่ทำบุญกับ

พ่อแม่นั้นวันที่มีภัย วันที่เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส บุญนี้จะพาหลุดวงล้อมกรรม

แม้ท่านล่วงลับไปแล้ว บางท่านไม่ได้จากไปไหน ยังคงเฝ้าดูห่วงใย

เป็นเทวด าคอยคุ้มครอง หมั่นสร้างบุญอุทิศไปให้ท่าน ขอบุญจากท่านช่วยเรา

นอกจากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้างไม่ว่าพี่น้อง เพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จัก

เคยช่วยเหลือยามเราลำบาก อุ้มชูหนุนเรา เมื่อมีโอกาส เมื่อมีกำลังจงทำ

จงตอบแทนเขาแม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน คือสิ่งที่เรารอดมาได้

ตอบแทนคุณเขา เราจะรอด

บุญ ที่ส อง

คือ บุญของตนเอง

ที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ ทั้งจากทาน จากศีล จากภาวนา ทั้ง3ช่องทางนี้

เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอดคนไม่มีบุญของตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้

เราต้องมีฐานบุญของเราเองทานไม่มีเงิน ก็อภัยทานนำ เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง

สองสลึงด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์

ศีล แม้จะอดยาก จะลำบากแค่ไหนอย่าผิดศีล ต้องอดทน อดกลั้น

อย่าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเองเราต้อง”ซ่อม”และ “สร้าง” ไปพร้อมกัน

ยึดหลักพรวิเ ศษของพ่อไว้ “จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด”

ภาวนา นั้นเป็นบุญมาก ฝึกเถิดหัดสวดมนต์ ฝึกทำสมาธิภาวนา

ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม ฝึกให้เย็นลง ปลงให้ได้ อะไรที่เสียไปแล้วช่างมัน

ไม่เคยทำไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

บุญ สุ ดท้าย

คือ บุญแห่งการให้อโหสิกรรมและขออโหสิกรรม บ่วงกรรมที่รัดเราไว้

ที่ดึงเราไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้เดินหน้าไม่ให้พบกับอะไรเลย ปิดทางโชคลาภ

ปิดทางความเจริญ คือ เจ้ากรรมนายเวร ปลดปล่อยซึ่งกันและกันเถิด

อย่าได้มีเวรกรรมต่อกรรมเริ่มที่เราต้องให้อภัย ให้อโหสิกรรมก่อน

ปลดเชือกฝั่งเรา แล้วไปขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร ที่มีทั้งมีชีวิต

เป็นวิญญาณอาฆาตตามล้างตามผลาญที่มีชีวิตคือ คน สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ที่รายล้อมเราทั้งพี่น้อง เพื่อน บริวารหรือแม้แต่พ่อแม่เราที่บางครั้งท่านเผลอ

ท่านสร้างกรรมกับเรามันฝังในจิตของเรา บุญและกรรมนั้นบันทึกในจิต

เราซ่อนใครซ่อนได้ แต่เราซ่อนกรรมไม่ได้ให้อโหสิกรรมทุกวันเถิด

เพราะเราคงผ่านภพชาติมามากมายหลายคนที่ทุกข์ทรมาน

เขารอการปลดปล่อยจากเราเช่นกัน เราต้องขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรด้วย

ทำได้ทุกวัน ดีทุกวัน

3 บุญให ญ่ที่แนะนำนี้ ใครทำได้ต ลอดเวลา ป าฏิห า Sย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่

จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวง ด้วยบุญของเรา ด้วยกรรมดีของเรา

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอบุญรักษา

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจาร ณญาณใน การอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ธ . ธ ร ร ม รั ก ษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.