ปตท. เปิดรับสมัคร นักศึกษาจบใหม่ กว่า 1,400 ตำแหน่ง

ปตท. เปิดรับสมัคร นักศึกษาจบใหม่ กว่า 1,400 ตำแหน่ง

นับเป็นข่าวดีในช่ววงนี้ ที่บริษัท ปตท จำกัด มหาชน เปิดรับสมัคร นิสิต/ นักศึกษาจบใหม่

วุฒิ ปวส-ป.ตรี กว่า 1,400 ตำแหน่ง เงินเดือนระดับ

-ปวสเริ่มต้นที่ 12,000 บาท

-ระดับปริญญาตรีเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

ทั้งนี้ตำแหน่งข้างต้น บริษัท ปตท จำกัด มหาชน จ้างผ่านบริษัท Business Services Alliance Co.,Ltd. จำกัด (BSA)

ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่ม ปตท สถานที่ปฏิบัติงานประจำที่ จังหวัด กรุงเทพฯ / ระยอง / ชลบุรี / ฉะเชิงเทราและ อื่นๆทั่วประเทศ

1.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 ชาย ปริญญาตรี สาขาที่จบ: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 ชาย ปริญญาตรี สาขาที่จบ: วิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดสาขา)

คุณสมบัติ

1) มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี เช่น MS Office, Power BI, Database และสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ

2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.สวนสมุนไพร จ.ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ ป.ตรี นิเทศศิลป์ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขา Graphic Design / Computer Graphic

4.สวนสมุนไพร จ.ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

– สาขาภาควิชาพืชสวน / สาขาช่างไฟฟ้า

– วิศวกรรม

5.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ

– ป.ตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องมือวัด/อุตสาหการ(มีทักษะ ภาษาอังกฤษอ่านแปลได้และมีความสามารถ

ในการสรุปจับใจความและใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ คณะอักษรศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ สามารถ ฟัง, อ่าน, อังกฤษ ระดับที่ดีมาก

7.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี

สาขาที่จบ Machanical Engineer, Machatronics Engineer, Instrument Engineer, Industrail Engineering, or relevant fields

8.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล, อุตสาหการ

9.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

10.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์

11.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง

12.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ วิศวกรรมศาสตร์สาขาควบคุม

13.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา

14.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า

15.โรงแยกก๊าซฯ ระยอง ไม่ระบุเพศ ปริญญาตรี สาขาที่จบ วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องมือวัด หรือ ระบบควบคุม

16.ระยอง (เดินทางในพื้นที่) ชาย ปริญญาตรี สาขาที่จบ – วิศวกรรมศาสตร์

สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อินสทรูเม้นท์ คุณสมบัติ – สามารถใช้งาน MS Project, Word, Excel, PowerPoint

ผู้ที่หางาน สนใจสมัครงาน ติดต่อได้ที่ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) กลุ่ม ปตท.

สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ ออฟฟิต BSA ในปั้ม ปตท.ก่อนถึงโรงแยกก๊าซ คอสะพานห้วยโป่ง

สำนักงาน ย่อยระยอง 555/1 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

กรุณาเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานมาให้ครบถ้วน

ติดต่อได้ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น. สอบถามได้ทาง 038-017911 089-7272705 ทราย

แผนที่ ออฟฟิต BSA ในปั้ม ปตท

ขอขอบคุณที่มา…

S a i i z S a y S a y C h e e z e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *