May 28, 2022

เ ผย16 วิธี ไม่ต้องเข้ าวัดก็ได้บุญ

1 ดูแลครอบครัวพ่อแม่ ปู่ย่าตา ยาย ทำให้ท่านมีความสุข เพราะท่านล้วนคือพระประจำบ้านอย่า

ให้ท่านมีความเดือดร้อนใจหรือเป็นทุก ข์ใจ หากมีโอกาสก็หมั่นหาเวลาออกไปเที่ยวพาออก

ไปทานข้าว สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม เท่านี้ก็เป็นวิธีการทำบุญที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราแล้ว

2 ก่อนไปทำงานหรือก่อนไปเรียนตื่นเช้าสักนิด ใส่บาตรในตอนเช้าๆ รู้จักการให้มากกว่าการรับ

และจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นค้นพบความสุขที่แท้จริงได้

3 สวดมนต์วันละ 1 บท นั่งสมาธิวันละ 5-10 นาที ให้พระธรรมเป็นตัวช่วยในการขัดเกลาจิตใจ

ของเราให้มีความบริสุทธิ์ขึ้น สวดมนต์ง่ายๆเป็นบทสั้นๆ แผ่เมตตานั่งสมาธิ มีสมาธิอยู่กับตนเอง

จิตใจไม่วอกแวก ก็จะทำให้ตัวเรานั้นสร้างความสุขได้

4 ถวายน้ำเปล่าจำนวน 1 แก้วหรือจะเป็นอาหารคาวหวาน ดอกไม้พวงมาลัยสด ให้กับพระพุทธรูป

ที่บ้านหรือพระพุทธรูปประจำบ้ า นที่เราเคารพนับถือ จะเป็นตัวช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเรา

และคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน

5 อยู่กับตนเอง นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 5-10 นาทีตอนเช้าหรือก่อนนอน มีจิตใจที่สงบไม่คิดวอกแวก

จะช่วยในการสร้างสมาธิและสร้างสติที่ดีให้ กับตัวเราได้

6 ใน 1 วันต่อสัปดาห์ไม่กินเนื้อสัตว์สัก 1 วัน จะได้ทั้งบุญและยังได้สุข ภาพที่ดี ในเวลาเดียวกันได้

การทานผักผลไม้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เรามีสุข ภาพร่างกายที่แข็งแรง

7 แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของพระธรรมซึ่งกันและกัน พูดคุยหรือให้คำปรึกษาที่ดี จะช่วยให้ตัวเรานั้นมี

ความรอบรู้มากยิ่งขึ้นและยังเป็นการแบ่งบุญบอกบุญให้กับคนรอบข้างได้ด้วย

8 ทำบุญในระหว่างทาง เช่น หากเราพบเจอพระสงฆ์ที่ยืนรอรถอาจจะอาสาขับรถไปส่ง

หรือจะเป็นการถวายผ้าไตร ผ้าจีวร หากมีร้านอยู่บริเวณนั้น

9 คนรอบข้างมีเรื่องที่เดือดร้อนใจ หากเราช่วย เหลือได้เราก็เข้าไปช่วยด้วยความเต็มใจโดยตามกำลัง

ที่เราจะสามารถทำได้ เช่น ช่วยคนข้ามถนน ให้เงินคนที่ไม่มีข้าวกิน หรือเดินทางกลับต่างจังหวัด

10 คอยช่วย เหลือให้คำแนะนำต่างๆที่ดีกับผู้ที่มีความทุกข์หรือผู้ที่เข้ามาขอคำแนะนำจากเรา

โดยที่ตัวเราจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย

11 หากเรามีก็สามารถที่จะช่วยคนที่เขาเอา มาขายกับเรา ซึ่งการทำบุญตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผล

ตอบแทนใดๆทั้งนั้น เหมือนเป็นการช่วย เหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

12 สัตว์เลี้ยงในบ้ า นควรที่จะดูแล เช่น การอาบ น้ำ การให้อาหารดูแลในเรื่องของความสะอาด

จัดสรรที่อยู่ให้เรียบร้อย หมั่นพูดคุยสังเกตอาการไม่ใช่เพียง แค่ว่าเอามาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านอย่างเดียว

โดยที่ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ดูแล

13 เวลาที่เราทานอาหารเสร็จ จาน ชามไม่ควรวางทิ้งเอาไว้เป็นเวลานาน ควรที่จะนำไปล้างทำ

ความสะอาดให้เรียบร้อย เอาเศษอาหารออกให้หมด หากเราไม่ล้างก็จะมีมดมาบนเศษอาหารบนจาน

ชามของเราซึ่งในบางทีเราก็ต้องมีการราดน้ำไปที่มดทั้งหมด ซึ่งบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจ

14 ถือศีล 5

15 การให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเราจะสามารถทำได้ นั่นคือการไม่ผูก โ ก ร ธ ไม่คิดไม่ดี กับผู้อื่น

ซึ่งจะทำให้ตัวเรานั้นได้บุญกุศลที่สูงและยังทำให้ตัวเรามีความสุขได้ในทุกๆวัน

16 สิ่งของต่างๆที่เรามีมากหรือของที่เราไม่ได้ใช้แล้ว สามารถที่จะแบ่งให้กับผู้อื่นเพื่อไปใช้ประโยชน์ที่ดีได้

อย่างเช่น หนังสือ เสื้อผ้า กระเป๋าหากเราลองแบ่งปันให้กับผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์หรือคนที่ไม่มี

ก็เหมือนเป็นการทำบุญช่วย เหลือผู้อื่นด้วย

ขอบคุณที่มา…

P U R I F I L M c h a n n e l

Leave a Reply

Your email address will not be published.