May 28, 2022

ลองเลือก 1 ชิ้นที่ชอบ

แตงโม 1

สำหรับใครที่เลือกแตงโมจานนี้ มันมีความหมายว่าคุณนั้น

เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิดในการลงมือทำอะไรก็

แล้วแต่ คุณเลือกที่จะมีระเบียบแบบแผนมากกว่าทำไป

โดยไม่รู้อะไรเลยคุณมีนิสัยแบบผู้ใหญ่ เวลาจะคิดจะทำ

อะไรจะต้องได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนที่จะลงมือทำ

คุณเป็นคนที่ไม่เชื่ อใจอะไรใครง่ายๆ คุณเชื่ อใน

ข้อมูลจริงมากกว่าคำพูดปากต่อปากคุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูง

ไม่เกี่ยวกับอายุว่าจะมากหรือน้อยลักษณะเช่นคุณนั้นมักเหมาะ

กับการเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามแต่ในบ างครั้งคุณก็มีลักษณะ

หัวสูงเช่นกัน หาเงิ นมาได้เท่าไหร่คุณก็ใช้มากกว่าครึ่งเสมอ

แต่ก็ไม่เคยเดือดร้อนใครสำหรับในเรื่องของความรัก

หากคุณได้รักใครอย่ างเต็มหัวใจแล้วล่ะก็คุณก็

จะรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

แตงโม 2

คุณเป็นนักคิดที่ดี ชอบที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่ าง

ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต คุณเป็นคนที่มีเซ้นในเรื่องของสิ่ง

ที่กำลังจะเกิ ดในช่วงวินาทีข้างหน้าหรือวันต่อไป

คุณมักจะคิดเรื่องที่ย ากๆ ได้เร็วกว่าผู้อื่นเสมอ

สำหรับในที่ทำงานเรียกได้ว่าคุณเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเลยทีเดียว

เพียงแต่คงเป็นคนที่ขี้อายไปหน่อย ไม่ชอบแสดงออก

ต่อหน้าคนอื่นลักษณะนิสัยของคุณนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตรง

ไปตรงมา คิดอย่ างไรก็พูดออกไปอย่ างนั้น

แต่คำพูดของคุณนั้นเป็นคำพูดที่ชาญฉลาด จะพูด

ในสิ่งที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและไม่ทำให้ตัวองเดือดร้อน

แม้ว่าลักษณะภายนอกของคุณจะเป็นคนเงียบๆ

แต่เพื่อนสนิทของคุณมักบอกว่า ถ้าหากคุณได้

อยู่ใกล้ใครที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วล่ะก็ บอกเลยว่าคุณ

เป็นคนที่สนุก เวลาทำอะไรก็จะทำจริงจังอยู่เสมอ

ใช้ชีวิตแบบเต็มที่

แตงโม 3

คุณนั้นเป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่ ชอบในเรื่องของความมั่นคง

เวลาจะคิดจะทำอะไรมักจะไม่ทำตัวเป็นที่จับจ้องของคนอื่น

คุณเป็นคนที่มีความลับอยู่ในตัวสูง เก็บความลับไว้ได้เป็นอย่ างดี

แม้ว่าลักษณะภายนอกของคุณจะดูเป็นคนซื่อๆ ก็ตาม แต่ด้วยความ

ซื่อของคุณนี่แหละ ทำให้ใครหลายคนที่อยู่ใกล้คนรู้สึกอบอุ่นใจ

คุณเป็นคนที่มีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเสมอ

คุณไม่สนใจเลยว่าคนไหนจะมาจากที่ใด เขาจะดีหรือไม่ดีอย่ างไร

คุณก็จะคิดในทางบวกก่อนเสมอ

แตงโม 4

แตงโมอันนี้มีความหมายถึงความฉลาด คุณเป็นคนที่ชอบสังเกต

เฝ้าคิดวิเคร าะห์ เป็นคนดีมีน้ำใจมีความเมตตาต่อคนรอบข้างแม้

กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ตาม ถึงอย่ างนั้นคุณก็เป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ

ในบ างครั้งคุณก็มีความหัวสูงอยู่บ้ างแต่ก็ไม่เคยล้ำเส้นของใคร

โดยลักษณะนิสัยภายนอกของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา

แม้การพูดจาในบ างครั้งอาจจะไม่ทันคิด แต่ก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับใคร

ด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาด คุณมักจะแสดงออกให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็น

คนที่รู้น้อย บ างครั้งก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ลักษณะนิสัยภายในจิตใจของคุณ

แท้จริงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของ

คนรอบข้างอยู่เสมอ เพียงแต่คุณไม่ค่อยจะแสดงออกให้ใครได้รู้

•เป็นความเชื่ อส่วนบุค คลโปร ดใช้วิจ ารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

k h o d d e e j a

Leave a Reply

Your email address will not be published.