May 28, 2022

ขอ หยุด รับบ ริจาค ได้ 180,00 0 บ าท ก็มากพอแล้ว

นับเป็นข่าวที่หลายๆ คนนั้น ติดตาม เป็นอย่างมาก เมื่อ น้องจูน เด็กชาย 14 ปี ยอดกตัญญู ดูแลพ่อ แม่

และตา โดยที่นครราชสีมา-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวของ ด.ช.รัฐศาสตร์ สารคล่อง

หรือน้องจูน อายุ 14 ปี เด็กชายยอดกตัญญูที่ต้อ งดูแลพ่อที่ป่วຍ เป็นมะ เS็ งระยะสุดท้าย

แม่เป็นใ บ้ ตาป่ว ຍ ด้วยโรคชรา ซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่ 5/1 บ้านดอนหวาย หมู่ 3 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โดยแบกภาระกันตามลำพัง 2 คนกับพี่ชาย มีรายได้จากการรับจ้างร้อยพวงมาลัย และเก็บพริกได้ค่าแรงวันละ 100 – 200 บาท เท่านั้u

ซึ่งมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของน้องจูน กันจำนวนมากนั้น ล่าสุด นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา

ได้ร่วมกับ ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี สาธารณสุขอำเภอพิมาย , นายณัฐวัจน์ ศรีตระกูล ที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิพิมายสงเคราะห์

นายวิมล มะลิลา รองประธานมูลนิธิพิมายสงเคราะห์และคณะลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับนายสุชาติ

ไทยทองหลาง อายุ 53 ปีพ่อของน้องจูนที่ป่วຍเป็นมะ เS็ งตับระยะสุดท้ายและมอบของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของน้องจูน

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิпารและผู้ป่วຍติดเตียงในหมู่บ้านดอนหวาย

อีก 5 รายด้วย สำหรับความช่วยเหลือที่ผู้ใจบุญระดมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของน้องจูน เด็กชายยอดกตัญญู

ในตอนนี้มีทางครอบครัวน้องจูน เห็นว่า มีผ้าอ้อมสำเร็จรูปมากเพียงพอสำหรับพ่อที่ป่วຍด้วยโรคมะ เS็ งตับระยะสุดท้ายแล้ว

และยอดเงินที่มีผู้ใจบุญโอนเข้ามา ก็มีมากถึง 180,000 บาท ถือเป็นยอดเงินที่มากพอสมควร ซึ่งครอบครัวไม่คิดว่าจะมีผู้ใจบุญช่วยเหลือมากมายขนาดนี้

ทางครอบครัวจึงตัดสินใจหยุดรับบริจาคโดยอันดับแรกจะนำเงินที่ผู้ใจบุญมอบให้ไปชำระหนี้ให้พ่อที่ขอยืมมาจากเพื่อนบ้าน

และญาติพี่น้องเมื่อครั้งเดินทางไปหาหมอตอนป่วຍช่วงแรกๆ และจะไว้ซ่อมแซมที่นอนให้พ่อไม่ให้ฝนสาดเพราะช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว

ส่วนเงินที่เหลือจะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมกับที่มีผู้ใจบุญบริจาคได้ช่วยเหลือมาซึ่งน้องจูนขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่าน

ที่ช่วยเหลือครอบครัวในครั้งนี้ สำหรับน้องจูนกับแม่ที่พิпารเป็นใบ้พูดไม่ได้และเป็นโรคหอบหืดจะยังรับจ้างร้อยพวงมาลัยต่อไปเพราะเป็นรายได้ของครอบครัว

ส่วนพี่ชายก็จะทำงานรับจ้างเหมือนเดิมเพื่อช่วยกันเลี้ยงดูพ่อแม่และตาต่อไป

ขอบคุณที่มา…

a m a r i n t v

Leave a Reply

Your email address will not be published.