May 25, 2022

ข้อเสีย 8 อย่าง หากเรา เป็นคนใ จดี กับผู้อื่น เ กิ น ไป

หลายๆคนคงเคยเจอมากับตัวเอง คงจะเป็นคำพูดที่หลายๆคนมักจะเคยได้ยินกันมา

คำพูดที่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราข าด สำหรับบางคนแล้วอาจจะฟังแล้วยังไม่เข้าใจความหมายของคำนี้

วันนี้เราเลยได้มีความหมายของคำนี้มาฝากกัน การที่เป็นคนใจดีชอบช่วย เหลือผู้อื่นในทุกเรื่อง

มีจิตที่เป็นเมตตา แน่นอนว่าย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็แน่นอนอยู่ว่าหากเรามีมากจนเกินไปก็จะเป็นสิ่งที่

ไม่ดีตามมาเกิดขึ้นกับตัวเราได้ จนกลายเป็นตัวคุณเองจะต้องตกที่นั่งลำบากจากที่คอยช่วยคนอื่นอยู่เสมอ

1 หมดประโยชน์

สำหรับคนประเภทนี้มักจะเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณอยู่เสมอ บางทีเขาเข้ามาเพื่อเป็นการ

หวังผลประโยชน์จากในความคิดของคุณก็เท่านั้น เพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีสุดท้ายก็กลับกลาย

เป็นว่าไม่กล้าที่จะปฏิเสธ แต่หากว่าคุณหมดผลประโยชน์เมื่อไหร่เขาก็จะห่ า งๆ

คุณหมดประโยชน์ก็ไร้ค่า

2 คิดถึงคนอื่นมากเกินไป

ถ้าวันใดที่คุณเอาความคิดของคนอื่นเข้ามาอยู่ในหัวของตัวคุณเอง แน่นอนว่าปัญหาก็จะต้อง

เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อย่าไปเอาเรื่องของคนอื่นมายุ่งเกี่ยว ปัญหาของใครก็ให้คนนั้นแก้

หากเราคิดแต่เรื่องของคนอื่นก็จะทำให้คุณเกิดเป็นความทุ ก ข์ใจเอาเปล่าๆ

3 ไม่กล้าปฏิเสธใคร

การเป็นคนใจดีมากจนเกินไปมักจะทำให้หลายๆคนไม่ค่อยเกรงใจเรา ทำให้เราไม่ค่อย

ปฏิเสธกับใคร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรอบข้าง เมื่อถูกคนอื่นเข้ามาขอให้ช่วย เหลือ

บางครั้งตัวเราเองที่เป็นคนใจดี อาจจะเสียความเป็นตัวของตัวเราเองไป เพราะฉะนั้น

แล้วการปฏิเสธในตั้งแต่แรก จะเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

4 ตกที่นั่งลำบาก

การที่เป็นคนจิตใจดีมากจนเกินไป แต่รู้หรือไม่ว่าการที่ตัวเรานั้นชอบช่วย

เหลือคนอื่นยื่นมือเข้าไปช่วยคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง จนลืมความจริงไปว่าการที่เราช่วยคนอื่น

ก็มักจะมีข้อเสียอยู่เหมือนกัน อาจจะทำให้ปัญหาเหล่านั้นย้อนกลับมาให้หลายตัวเราได้

สุดท้ายก็จะทำให้ตัวเรานั้นตกที่นั่งลำบากโดยที่เราไม่รู้ตัว

5 อยู่ในเหตุการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

เชื่อว่าหลายๆครั้งหลายๆคนก็มักจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้ เพราะว่าคุณไม่กล้าที่จะปฏิเสธ

การช่วยของคุณได้ ในบางครั้งคนอื่นมาขอความช่วยถึงหน้าบ้ า น ทำให้รู้สึกอึดอัดและเกิด

เป็นความลำบากใจจึงไม่สามารถที่จะพูดปฏิเสธออกไป

6 ช่วยคนอื่นจนเกิดปัญหา

การเป็นคนดีมีจิตใจที่ดี กับต้องมาคอยแก้ปัญหาของคนรอบข้างคนอื่นๆทั้งที่ตัวเราเองก็

ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในปัญหาต่างๆเหล่านั้น สุดท้ายมันก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณเองในที่สุดเรื่อง

บางเรื่องเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยก็ได้ที่เป็นปัญหาของคนคนนั้นไป

7 กลัวคนอื่นไม่พอใจ

ความใจดีของตัวเราอาจจะทำให้คนบางคนรู้สึกไม่พอใจแน่ๆ ถ้าหากว่าคุณช่วยคนอื่นออก

ไปในแบบที่ไม่ดีพอ จากการมองของคนอื่น ก็จะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำให้ตัวเราเอง

เกิดปัญหาได้ เพราะนอกจากที่จะต้องมาแบกรับปัญหาของคนรอบข้างแล้วยังจะต้องมาคอย

ระแวงความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาได้

8 พูดจาเพราะเกินไป

การที่ตัวเรานั้นเป็นคนที่พูดจาเพราะจนเกินไป อาจจะทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดได้

อย่างเช่น หากมีเพื่อนเข้ามายืมเงิน แล้วเราเป็นคนที่พูดจาดี เขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยเกรงใจเรา

แล้วก็จะมีการผ่อนผันไปเรื่อยๆไม่รีบหามาคืน แต่ถ้าหากว่า คุณใช้น้ำเสียงที่เข้มขึ้น

เขาก็อาจจะเริ่มมีการปรับท่าทีมีการพูดคุยกับเราให้ดีขึ้นได้การเป็นคนดีการมีน้ำใจเป็นสิ่ง

ที่ดีที่หลายคนจะต้องมี แต่แน่นอนว่าจะต้องมีให้พอดีและพอเหมาะ ในบางสถานการณ์หาก

เป็นคนใจดีช่วยคนอื่นมากจนเกินไปในทุกๆเรื่อง ปัญหาต่างๆก็จะย้อนกลับมาทำให้ตัวคุณเกิด

เป็นปัญหาขึ้นมาเองได้

ขอบคุณที่มา…

h o s t i n g r c

Leave a Reply

Your email address will not be published.