ใส่แบบ ไหน นิ้วไ หน เสริม โชค ลาภ

ใส่แบบ ไหน นิ้วไ หน เสริม โชค ลาภ

•วันจันทร์•

แหวนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ จะเป็นแหวนที่มีลักษณะบางๆไม่หนาไม่ใหญ่

ควรสวมใส่ที่นิ้วมือข้างซ้ายจะเป็นนิ้วกลาง นิ้วนางหรือใส่เป็นนิ้วก้อยก็ได้

แหวนที่บางๆอย่างเช่น แหวนทอง แหวนเงิน เมื่อสวมใส่แล้วจะให้ความเจริญรุ่งเรือง

มีคนรักใคร่เอ็นดูชื่นชม ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ

เพราะจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรักเป็นอย่างมาก

•วันอังคาร•

แหวนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร จะเป็นวันที่มีลักษณะหัวแหวนจะมีขวดใหญ่

มองเห็นได้อย่างชัดเจน มีความเด่นและเป็นสง่า ให้สวมใส่ที่นิ้วมือข้างซ้ายจะเป็นนิ้วกลาง

นิ้วชี้หรือใส่ที่นิ้วนางก็ได้ ไม่ควรสวมใส่แหวนที่นิ้วก้อยเพราะจะทำให้ไม่มีแรงฮึดในการทำงาน

หรือการทำสิ่งต่างๆ ควรสวมใส่แหวนที่ใหญ่ๆสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

จะช่วยเพิ่มพูนในเรื่องของเงินทองให้ไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย

•วันพุธ•

แหวนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ จะเป็นแหวนที่มีลักษณะที่พอดี กับนิ้วมือ

ที่ไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป จะเน้นแหวนที่เป็นสีเขียวมรกต ให้สวมใส่ที่มือข้างซ้ายเท่านั้น นิ้วชี้

นิ้วนางหรือจะใส่เป็นนิ้วกลางก็ได้ จะช่วย ในเรื่องของโชคให้ดียิ่งขึ้นไป สามารถใส่แหวน 2 วง

ในนิ้วเดียวกันได้ ให้ความสวยและเพิ่มความดูดีจะยิ่งเพิ่มในเรื่องของโชคให้ดียิ่งขึ้นไป

•วันพฤหัสบดี•

แหวนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ให้เลือกแหวนที่มีลักษณะขนาดใหญ่มีความหนาและมีความหนักแน่น

เป็นสีเหลืองทอง แนะนำให้สวมใส่ที่นิ้วมือข้างซ้ายเท่านั้น แหวนเป็นทองคำแท้เงินแท้หรือไม่ก็ทองคำขาว

หากเป็นอัญมณี ที่มีความเปล่งประกายจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง ควรสวมแหวนนิ้วชี้

นิ้วนางหรือจะเป็นนิ้วกลาง ไม่ควรสวมใส่แหวนหลายๆวงในนิ้วเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดความรักที่มีความซ้ำซ้อน

•วันศุกร์•

แหวนที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นแหวนที่มีลักษณะคลื่นสีน้ำเงินหรือไม่ก็จะเป็นสีฟ้า

ไม่ควรสวมใส่แหวนหลายวงในนิ้วเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดเป็นความรักที่มีความซ่อนเงื่อน

ให้สวมใส่แหวนที่นิ้วมือข้างซ้าย ลักษณะของ แหวนนั้นให้เลือกเป็นแหวนทองคำหรือไม่ก็แหวนเงิน

เพราะจะช่วยเพิ่มความเจริญงอกงามในชีวิตช่วยเพิ่มพูนในเรื่องของความรักและความสุขให้ดียิ่งขึ้นไป

สวมใส่แหวนที่นิ้วไหนก็ได้แต่ต้องเป็นมือข้างซ้าย

•วันเส า ร์•

แหวนที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดในวันเส า ร์จะต้องเป็นแหวนที่มีลักษณะใหญ่ สีจะเป็นสีม่วงหรือจะเป็นโทนสีเข้ม

สำหรับหัวแหวนจะเป็นลักษณะใด ก็ได้ จะช่วยเสริมในเรื่องของโชคการเงินการงานให้มีความประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

•วันอาทิตย์•

แหวนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นแหวนอย่างเช่นทองคำ ทองคำขาวแหวนหยก

และการสวมใส่แหวนนั้นจะให้สวมใส่ที่มือซ้ายนิ้วนางหรือจะเป็นนิ้วกลางก็ได้ ควรเลือกใส่แหวน

เป็นของแท้เท่านั้น จะช่วยในเรื่องของการเสริมการเงิน สำหรับแหวนหยกนั้นจะช่วยเสริมในเรื่องของ

ความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ไม่ควรสวมใส่แหวนหลายวงไว้ในนิ้วเดียวกัน

เพราะจะทำให้มีเรื่องผิดพลาดในเรื่องของความรักทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้

•เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคค ลโปรดใช้วิจ ารณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

P o s t s o d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *