May 28, 2022

มา จากกรุงเทพฯ ไม่แ จ้ง อสม. ไม่กัก ตัว แพร่เชื้อ 27 ราย เตรียม เอาผิดคนแพร่เชื้อ

เตรียม เอาผิดคนแพร่เชื้อ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

นครราชสีมา นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา

พร้อมพ.ญ.อารีย์ เชื้อเดช รอง สสจ.นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมครั้งที่ 86/2564 ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง

ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จ.นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

พ.ญ.อารีย์ เปิดเผยว่า วันนี้พบผู้ป่วย 22 ราย

อยู่ในพื้นที่อ.เมือง 7 ราย

อ.ประทาย 12 ราย

อ.ด่านขุนทด 1 ราย

อ.โนนสูง 1 ราย

และ อ.สีคิ้ว 1 ราย รวมยอดสะสม 887 ราย

เสียชีวิต 8 ราย

รักษาหาย 652 ราย

และรักษาอยู่ 227 รายทั้งนี้กรณีของอ.ประทาย ที่วันนี้มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 12 รายนั้น

การสอบสวนระบาดวิทยาผู้ป่วยรายที่ 814 ชายไทยอายุ 47 ปี ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย

ไทม์ไลน์ วันที่ 4-6 พ.ค. เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งกรุงเทพฯ และจ.สมุทรปราการ

ทราบผลติดเชื้อวันที่ 18 พ.ค. 2564 จึงได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

ที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันมาตรวจหาเชื้อ ล่าสุดพบติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย

ในจำนวนนี้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ โควิด-19 จากการสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 828

ทำให้ทำให้เป็น คลัสเตอร์ติดเชื้อรวม 27 รายแล้วอย่างไรก็ตามการตัดวงจรการแพร่เชื้อได้

มีคำสั่งให้ปิดบ้านหันห้วยทราย ม.1 บ้านหนองช่องแมว ม.2 และบ้านชลประทาน ม.9

ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย เป็นเวลา 14 วัน พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ป่วยรายที่ 814

ข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจ.นครราชสีมา กรณีเดินทางมาจากพื้นที่

ควบคุมสูงสุดแล้วมิได้รายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรืออสม. ในพื้นที่ รวมทั้งไม่ได้กักตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

ขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ระดมค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะวง 2

ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 814

ในฐานะกลุ่มเพื่อนโดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันนับสิบราย

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.