โฆ ษกรัฐบ าล บ อก ต่า งชาติยกไทย อันดับ 1 เรื่อง ประเทศรับมือโควิด

โฆ ษกรัฐบ าล บ อก ต่า งชาติยกไทย อันดับ 1 เรื่อง ประเทศรับมือโควิด

อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงสถานะของไทยในเวทีโลกว่า ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าสนใจและได้รับการจัดอันดับที่ดี

มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่น่าสนใจในสายตาต่างชาติโดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่น่าสนใจด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนจากหลาย ๆ

หน่วยงานในระดับโลก เป็นอันดับ 1 ตลาดเกิดใหม่ที่น่าลงทุนที่สุดในปี 2564 จากการจัดอันดับของ Bloomberg Study

(1st in Bloomberg’s Emerging) เป็นอันดับ 1 ประเทศที่มีความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลกประจำปี 2563

จากการจัดอันดับของ Bloomberg Survey (1st least miserable country for 2020)

เป็นอันดับ 1 ประเทศที่เหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดประจำปี 2563

จากการจัดอันดับโดยสำนักข่าว US News (Best Countries to Start a Business 2020)

เป็นอันดับ 2 ประเทศที่น่าเข้ามาลงทุนประจำปี 2563

จัดอันดับโดยสำนักข่าว US News (Best Countries to Invest In 2020)

ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับเครดิตของโลกอย่าง มูดี้ส์ ฟิทช์เรตติ้ง และสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส

คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทย ที่ BBB+ และยังคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการจัดอันดับด้านสาธารณสุขที่น่าชื่นชม โดยเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุด

(Ongoing COVID-19 recovery effort 2020)

จากข้อมูลดัชนีโควิด-19 ระดับโลก (Global COVID-19 Index-GCI)

จัดอันดับโดยสถาบัน PEMANDU โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชื่นชมผลสำเร็จที่เกิดขึ้น

โดยถือว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำงาน และได้ขอบคุณการทำงานของทุกภาคส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างหนัก

จนส่งผลสำเร็จเป็นตัวเลขการจัดอันดับที่น่าชื่นชม

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *