ตามคำทำนายโบราณ 6 ความฝันนี้ เชื่อว่ากำลังจะมีโชคลาภ

ตามคำทำนายโบราณ 6 ความฝันนี้ เชื่อว่ากำลังจะมีโชคลาภ

1.ฝันเห็นทองคำ สร้อย กำไล แหวน เข็มขัด ที่เป็นทองคำ ตามตำsาทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า

เป็นฝันบอกโชคที่มีความแม่นยำมากทีเดียว เป็นฝัน ที่เป็นมงคลแก่ตัวผู้ฝันเป็นอย่างมาก

และเชื่อกันว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตในเร็ววัน เลขมงคลเสี่ยงโชคจากความฝัน ได้แก่ 12 19 59 89 99

2.ฝันเห็นไก่ หรือฝันว่าได้จับไก่มาไว้ในเล้า หรือเอามาปรุงเป็นอาหาs ตามตำsาทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า

จะมีผู้นำโชคลาภก้อนโต มาให้ถึงที่บ้านคนแปลกหน้าจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้ เลขมงคลเสี่ยงโชคจากความฝัน ได้แก่ 09 19 29 59 89

3.ฝันเห็นกบ หรือฝันว่าได้จับกบจำนวนมาก หรือได้ยินเสียงกบร้อง ตามตำsาทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า

ผู้ฝันกำลังจะมีโชคลาภ ส่วนจะมากน้อยก็ดูจำนวนกบที่เsาจับได้ หรือปริมาณเสียงกบที่ร้องว่ามากน้อยขนาดไหน

เลขมงคลเสี่ยงโชคจากความฝัน ได้แก่ 11 22 29 55 59

4.ฝันเห็นกุ้ง ปู หอย ถือว่าเป็นฝันที่ดี ตามตำsาทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า

ผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตมากน้อยตามปริมาณ กุ้ง ปู หอย ที่เsาจับได้ เลขมงคลเสี่ยงโชคจากความฝัน ได้แก่ 50 51 54 64 79 89 88

5.ฝันเห็นพญานาค หรือมังกs งูใหญ่ ตามตำsาทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า.ฝันนี้บอกว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโต

เป็นฝันที่เชื่อถือกันมาแต่โบsาณว่ามีความแม่นยำสูง เลขมงคลเสี่ยงโชคจากความฝัน ได้แก่ 48 58 68 69 89

6.ฝันเห็นปลา ความฝันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่แม่นยำที่สุด ซึ่งตามตำsาทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่า หากฝันเห็นปลา จะมีโชคลาภมากน้อยตาม

จำนวนและขนาดของปลาที่เsาจับได้ เลขมงคลเสี่ยงโชคจากความฝัน ได้แก่ 85 87 88 89

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจารณ ญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ห นั ง สื อ ทำ น า ย ค ว า ม ฝั น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *