June 24, 2022

ร าค าทอ ง ปรับ ขึ้นอย่ างต่อเ นื่อง

วันนี้เรามี ข่าว เกี่ยวกับ ร า ค าทองคำล่าสุดวันนี้มาฝากเพื่นอๆ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1

(เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.24 นาทีที่ผ่านมา

ร าค าทองคำปรับพุ่งขึ้นอยู่ที่ 100 บ าท

จันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เปิดตลาด)

เมื่อเวลา 09.30 น. ปรับขึ้น 100 บ าท

เมื่อเทียบกับประกาศร าค าซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์

ที่ปรับขึ้น 50 บ าท ทุบสถิติสูงสุดใหม่ของปี

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน

ส่วนสัปดาห์ที่แล้วร าค าทองปรับขึ้นรวม 600 บ าท

ร า ค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 27,900.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,000.00 บ าท

ในส่วนของ ร าค าทองรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,394.12 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,500.00 บ าท

ขอบคุณที่มา…

s i a m t o p i c

Leave a Reply

Your email address will not be published.