แม่ ตะเคียน ให้โชค ชา บ้ า น

แม่ ตะเคียน ให้โชค ชา บ้ า น

วันนี้เรามีข่าวที่หลายๆคน รอคอยมาฝากกัน ที่บริเวณวัดโบสถ์ร าษฎร์ศรัทธา ต.บ างระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง พบชาวบ้ านเดินทาง

กร าบไหว้ขอเลขเด็ดต้นตะเคียนคู่ แม่ย่ าสไบทองกับแม่ย่ าสร้อยสุดาเพื่อนำไปเสี่ยงดวง ซึ่งในช่วงใกล้วันห วยออก มีชาวบ้ านเดินทาง

มาขอโชคลาภกันอย่ างต่อเนื่องหลังสมใจปร ารถนาก็นำชุดไทยสไบเฉียงมาถวาย พร้อมหาละครมาแก้บน ครั้งนี้มีสาวจากสิงห์บุรี

เดินทางมากร าบไหว้เสี่ ย งเสียมซีได้ตัวเลข 497 นำไปเสี่ยงดวง โดยต้นตะเคียนคู่ แม่ย่ าสไบทองกับแม่ย่ าสร้อยสุดา

เป็นต้นตะเคียนคู่ขนาดใหญ่ที่มีขนาด 3 โอบ สูงประมาณ 40 เมตร อายุกว่า 100 ปี ยืนต้นต ายพร าย

และตกน้ำมันไหลเป็นทางอยู่บริเวณกลางลำต้นอยู่ที่บริเวณด้านหลังวัดโบสถ์ร าษฎร์ศรัทธา และให้เลขเด็ดถูกอย่ างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมามีชาวบ้ านพบเห็นหญิ งสาวสวยงามในชุดชุดขาวยืนอยู่ที่บริเวณโคนต้นตะเคียนคู่ และต่อมาได้มีการสร้ างศาลไม้ทรงไทย

ไว้ที่โคนต้น เพื่อให้เป็นที่สิงสถิตย์ แม่ตะเคียนทองคู่ ตามความเชื่ อของคนไทยกันต่อไป

•เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลโ ปรดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณทีมา…

k h a o s o d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *