เริ่ม 27 นี้ จอง วัคซีนได้แล้วที่ เซเว่นฯ-ห้างดัง-ร้านสะดวกซื้อ ทั่ว กทม.

เริ่ม 27 นี้ จอง วัคซีนได้แล้วที่ เซเว่นฯ-ห้างดัง-ร้านสะดวกซื้อ ทั่ว กทม.

นับเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจ เมื่อ นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

พร้อมด้วย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริหาร ของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมการแถลงข่าวระบบ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย

เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิในการรับบริการฉีดวัคซีน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลในรูปแบบของ web based

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาคเอกชนเข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ

พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ ระหว่างหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร(กทม.) และภาคีเครือข่าย

ในการรับลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ กทม.ได้รับการฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึง

และมีภูมิคุ้มกันหมู่มากที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อทำให้เศรษฐกิจ สังคม กลับคืนมาสู่ปกติโดยเร็ววัน เนื่องจากกทม.เป็นพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด คือการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อ

ในการนี้ เครือซีพี โดยบมจ.ซีพี ออลล์ จะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาในพื้นที่ กทม.

รวม 3,314 สาขา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยขอให้ประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนที่เซเว่นฯ

ขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเองก่อน และนำบัตรประชาชน พร้อมโทรศัพท์มือถือไปแจ้งที่เซเว่นฯได้ทุกสาขา พนักงานเซเว่นฯ

จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองสิทธิฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com หรือช่วยดำเนินการให้กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้

เพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ นอกจากนี้ ได้นำความเชี่ยวชาญของบริษัทในเครือ คือ กลุ่มทรูที่มีการดูแลลูกค้ากว่า 30 ล้านคน

มาช่วยสนับสนุนผ่านระบบ Call Center ช่วยให้คำแนะนำปรึกษาให้พี่น้องประชาชนสามารถลงทะเบียนจองสิทธิฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงมากที่สุด

“วิกฤตโควิดครั้งนี้ แม้จะทำให้ทุกคนต้องพบกับความทุกข์มหาศาลที่กระทบกับทุกองค์กร ทุกภาคส่วนและทุกครอบครัว แต่เมื่อผ่านพ้นครั้งนี้ไปได้

เชื่อมั่นว่าจะทำให้เรามีความสามัคคีและเข้มแข็งยิ่งขึ้น” นายนพปฎล กล่าว ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับความร่วมมือดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ร่วมพัฒนาระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ หอการค้าไทยสนับสนุนด้าน

การประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในการรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนฯ ผ่านร้านสะดวกซื้อ

ประกอบด้วย กลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป ร่วมให้บริการรับลงทะเบียน ณ ร้าน Family Mart และ Tops Daily บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ ร้าน Mini Big C บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้บริการ ณ ร้าน 7-eleven

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ True , Dtac และ AIS ผนึกกำลังกันเข้ามาเป็น

Call Center : โทร.1516 รวม 450 คู่สายเพื่อตอบทุกคำถามที่ประชาชนสงสัย

เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *