May 25, 2022

WHO. เลื่อนการรับรองวัคซีนโควิด-19 ขอ งซิ โน แ วค

หลายๆคนยังไม่กล้าฉี ด วัคซีน ซิโนแวค ล่าสุด สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การอนามัยโลก หรือ WHO

ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนแวค ไบโอเทค เพื่อประกอบการพิจารณารับรองวัคซีน

ท่ามกลางความกดดันจากนานาชาติที่ต้องการวัคซีนโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประเทศยากจน คาดว่าการตัดสินใจ

รับรองอนุมัติใช้วัคซีนของซิโนแวคจะเลื่อนออกไปถึงเดือน มิ.ย. นี้ ขณะที่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก

ได้ขอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการฉีดวัคซีน รวมทั้งยังขอข้อมูลด้านการกระบวนการผลิตของซิโนแวค

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ รายชื่อวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติใช้ฉุกเฉินนั้น

เป็นการเตรียมให้กับโครงการโคแวกซ์ ที่นำโดยองค์การอนามัยโลกพร้อมองค์กรนานาชาติ เพื่อส่งวัคซีนให้กับประเทศยากจน

อย่างไรก็ตาม ด้านผู้ผลิตยังไม่บอกว่าจะสามารถผลิตวัคซีนให้กับโครงการโคแวกซ์ได้มากน้อยเพียงใด

ขณะโครงการโคแวกซ์กำลังเตรียมการทำข้อตกลงกับผู้ผลิตซิโนแวค พร้อมข้อรายละเอียดเกี่ยวกับราคา

ตารางการจัดส่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ

ขอบคุณที่มา…

n e w s . c h 7

Leave a Reply

Your email address will not be published.