แบบ บ้ าน ที่อยู่แล้ว รับแต่ โชค

แบบ บ้ าน ที่อยู่แล้ว รับแต่ โชค

1 อยู่แล้วให้ความเฟื่องฟู บ้ า นที่มีลักษณะจะเป็นตอนยาวหรือหรือเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ซึ่งถือได้ว่าเป็นฮวงจุ้ยสำหรับตัวบ้ า นที่ดีมากๆมีความสุข ความเจริญ และจะช่วยตัวผู้ที่อยู่อาศัย

มีความก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงาน การเงินมีความก้าวหน้าของการเงิน มีความสุขในการดำเนินชีวิต

และสร้างความอบอุ่นให้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

2 ประตูบ้ า นเป็นตัวช่วยในการเสริมโชค สำหรับบ้ า นที่มีประตูอยู่ทางซ้ายมือของตัวบ้ า น

โดยตามหลักฮวงจุ้ยเขาว่ากันว่าเป็นตำแหน่งมังกรเขียว ซึ่งจะเป็นความเชื่อที่ดีมากๆของตำแหน่งประตู

ที่อยู่เปิดเข้าออกอยู่ตลอดเวลา เพราะในตำแหน่งนี้ให้มีความเคลื่อนไหวจะช่วยเสริมให้มีแต่โชค ลาภเข้ามาอยู่เสมอ

3 บริเวณทางเดินเข้าบ้ า นให้เป็นพื้นราบต่อเนื่องเป็นปึกแผ่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่รวม

กันนั้นมีความรักใคร่กลมเกลียว ไม่มีปัญหาที่แตกแยก ไม่มีปากเสียงกัน จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

มีความคิดเห็นที่ดีไปในทิศทางที่ดี

4 ในส่วนของบันไดที่ดีนั้นบ้ า น ที่มีจำนวน 2 ชั้นจะต้องมีบันไดและจำนวนขั้นบันไดให้เป็นเลขคี่ถึงจะ

ให้ความเป็นมง คลและตำแหน่งที่ดีควรจะอยู่ชิด กับผนังด้านในด้านห นึ่ งของตัวบ้ า นไม่ควรอยู่ตรงกลาง

เพราะจะช่วยทำให้มีความโชคดีจะส่งผลในด้านของความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

ของการงานและการเงินอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

5 บ้ า นที่มีความเขียวชอุ่ม อยู่แล้วจะให้ความเจริญรุ่งเรือง การปลูกต้นไม้ที่ได้ให้ความร่มรื่นบริเวณโดย

รอบถือได้ว่าเป็นลักษณะที่ดีมากๆ เพราะโดยตามหลักของฮวงจุ้ยนั้นถือได้ว่าต้นไม้จะเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงาม

ความเจริญเติบโต หากบ้ า นที่เต็มไปด้วยต้นไม้จะได้รับพลังงานที่ดีที่จะคอยส่งเสริมให้ รุ่งเรืองอยู่เสมอ

มีความก้าวหน้าทั้งในการงานการเงินอยู่เสมอมา และควรดูแลรดน้ำ พรวนดินให้ออกดอกออกผล ไม่ควรปล่อยไว้ให้แห้ง

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคลโป รดใช้วิจาร ณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

G H B a n k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *