May 28, 2022

หมอ นิธิ ยัน จัดหา ซิ โนฟาร์ม ไ ม่บวกราคา

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยอีกครั้งถึงเรื่องราคา เพื่อแก้ความเข้าใจผิดในเรื่องการจัดซื้อและกำไร โดยยืนยันว่า

จะไม่มีการบวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียว แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงเท่านั้นโดยระบุว่า

“ต้องขอโทษที่แถลงข่าวพูดเร็วเกินไปมีคนคิดเลขไม่ทันเข้าใจไปว่า #ราชวิทยาลัยฯ จะหากำไรจากวัคซีนตัวเลือก…..ขอเรียนว่าไม่เป็นความจริง

และสรุปสั้นๆดังนี้ครับ ถ้าทุนที่ซื้อวัคซีนมา = X , ค่าขนส่ง = Y , ค่าเก็บรักษา = Z , ค่าประกัน = V ราชวิทยาลัยจะจัดให้ องค์ภาครัฐ

องค์กรภาคเอกชนที่ต้องการนำไปฉีดให้กับบุคลากรภายในที่มีชื่อตัวตนระบุชัดเจนในราคา X+Y+Z+V เท่านั้น ไม่มีการบวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียว

และยังมีข้อกำหนดว่า ทุกแห่งจะไปขายให้บุคลากรหรือคนอื่นต่อไม่ได้เป็นอันขาด แต่ท่านจะไปจ้างสถานพยาบาลใดๆฉีดให้ สถานพยาบาลนั้นๆ

จะไปคิดค่าบริการอื่นใดเป็นข้อตกลงระหว่างสถานพยาบาลและองค์กรที่รับวัคซีนจากราชวิทยาลัยไป ดังนั้น ประชาชนที่องค์กรนั้นๆ จะดูแล

จะได้รับบริการฉีดวัคซีน”ฟรี” ครับ…… อันนี้เป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณและการกระจายการฉีดวัคซีนให้ประเทศร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

แต่ประชาชนเป็นคนๆอาจจะไม่สามารถรับวัคซีน”ทางเลือก”นี้ได้ อย่างไรก็ดีคิวของท่านในวัคซีน”หลัก”ของประเทศจะได้เร็วขึ้น(ผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ)

นอกจากนี้ถ้าเป็นบริษัทเอกชนราชวิทยาลัยมีข้อกำหนดว่าท่านต้องซื้อวัคซีนเพิ่มอีกร้อยละสิบเพื่อบริจาคให้รัฐนำไปฉีดให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส

และไม่ได้อยู่กับองค์กรใดๆเช่นผู้ค้าขายอิสระบนทางเท้า หรือในตลาด #ใครทำอะไรได้ก็ช่วยกัน

#ฉีดวัคซีนทุกครั้งสังคมไทยได้ประโยชน์ #คิดถึงคนที่ด้อยโอกาสด้วย นิธิ มหานนท์ 29 พค 64″

ขอบคุณที่มา…

N i t h i M a h a n o n d a

Leave a Reply

Your email address will not be published.