May 28, 2022

ป่วยเพิ่ม 62 ราย ดับ 3 ช ลบุ รียัง ห นักคลัสเตอร์ บาง ทรายน่าห่วง

นับ เป็นข่าวที่หลายๆคนกังวลเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 62 ราย

มียอดสะสม 4,669 ราย กำลังรักษาตัวอยู่อีก 992 ราย หายป่วย 3,649 ราย มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิตเป็น 28 ราย

ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ 6 อำเภอ

ซึ่งพบผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดที่อ.เมืองชลบุรี 39 ราย

อ.ศรีราชา 14 ราย

อ.พานทอง 2 ราย

อ.บางละมุง 2 ราย

อ.สัตหีบ 1 ราย

อ.บ้านบึง 1 ราย

ด้วยกันชลบุรีเริ่มมีการระบาดเป็นกลุ่มใหญ่ (คลัสเตอร์) ในโรงงาน 4 แห่ง ตลาด 2 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง และชุมชนอีก 1 แห่ง

ซึ่งขณะนี้การระบาดในชุมชนในต.บางทรายได้คัดกรองไปกว่า 1,000 คน โดยเฉพาะพื้นที่ในชุมชนหมู่ที่ 1, หมู่ 5 และหมู่ที่ 6

พบผู้ติดเชื้อแล้ว 117 ราย และวันนี้พบเพิ่มอีก 37 ราย จากการคัดกรองเชิงรุกไปทั้งหมด 811 รายนอกจากนั้น

ยังพบผู้ติดเชื้อจากตลาดกลางรัตนากร ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชาเพิ่มอีก 4 ราย

ตลาดใหม่ชลบุรีอีก 1 ราย

ยังมีสัมผัสผู้ป่วยในครอบครัวอีก 8 ราย

จากที่ทำงานอีก 1 ราย

อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 10 ราย

วันนี้ยังจะค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดอีก 151 ราย

ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นเพิ่มอีก 1,093 ราย ยังอยู่ระหว่างรอผลการค้นหาเชิงรุกเพิ่ม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน

ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดในชุมชนในต.บางทราย ซึ่งเป็นที่พักของพนักงานสถานประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าว จำนวนผู้ติดเชื้อ 117 ราย

จะดำเนินค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง กักตัวผู้สัมผัส ทั้งในชุมชน เชื่อมโยงสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้าง

และจะพิจารณาล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนในชุมชนมีผู้ติดเชื้อมากพร้อมทั้งรีบปูพรมฉีดวัคซีน พื้นที่ชุมชนส่วนที่เหลือภายใน 2-3 วันนี้

ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการ ตรวจสอบการรับการตรวจเชิงรุกของพนักงานที่พักในชุมชนแห่งนี้ หากยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ

แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี เริ่มมีการระบาดเป็น กลุ่มก้อนในโรงงาน 4 แห่ง และตลาด 2 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง

และชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการ ดังนี้ ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า

อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย ป่วยต้องหยุด จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆ กัน สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถาน

ประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท

เมื่อเริ่มมีระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันห้องพักห้องอื่น

ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง อาจมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม

โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา

ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ

แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส

และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.