May 23, 2022

สปป.ลาว โชว์เหนือ ตู้ เก็บวัคซีน ไฟเซอร์ ที่ กำลั งเข้ามา 1 แสนโดส

เฟซบุ๊กแฟนเพจ ศูนย์ข้อมูลและการศึกษาเพื่อสุขภาพ สปป.ลาว (Centre of Information and Education for Health) โพสต์ข้อความ

ถึงการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควด-19 ให้กับประชาชนในประเทศโดยระบุว่า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวัคซีนโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหาตู้แช่แข็งทางการแพทย์ที่สามารถจัดเก็บวัคซีนสามชนิดที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส

ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขเยอรมัน (BMG) และเพื่อนำมาไว้เก็บวัคซีนไฟเซอร์โดยเฉพาะ

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวเลขล่าสุดวันที่ 30 พ.ค.

จำนวนวัคซีนที่ได้ฉีดให้กับประชากรเป้าหมายทั่วประเทศคือ 885,694 โดส ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า

จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ถึง 50% ของประชากรภายในปี 2564สำหรับ สปป.ลาว คาดว่าจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 100,620 โดส ในเร็ว ๆ นี้

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.