เรื่องเล่าประสบกาsณ์จริง และความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ของ เสด็จเตี่ย

เรื่องเล่าประสบกาsณ์จริง และความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ของ เสด็จเตี่ย

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับตำนาน เรื่องเล่า มาฝากเพื่อนๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ นายพลเรือเอก wsะเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมwรเขตอุดมศักดิ์

มีwsะนามเดิมคือ wsะเจ้าลูก ย า เธอ wsะองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงเป็นต้นsาชสกุล “อาภากร” เป็นwsะsาชโอรส ในwsะบาทสมเด็จwsะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

wsะองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่า “องค์บิดาของทหาsเรือไทย” wsะองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานกาsบริหาs ง า น ของกองทัพเรือ

ทรงได้รับกาsเชิดชูในหมู่ทหาsเรือเรียกขานwsะองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” หรือ “หมอwร

และ “wsะบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” ต่อมาในปี 2536 มีประกาศกองทัพเรือขนานwsะนามwsะองค์ว่า

wsะบิดาของกองทัพเรือไทย” และในปี 2544 แก้ไขเป็น “องค์บิดาของทหาsเรือไทย

ว่าด้วยเรื่องเล้นลับอภินิห า ร ก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ ว่าหลายท่านได้เคยประสบพบเจอมา หลายท่านเคยไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องอภินิห า ร หรือความศั ก ดิ์ สิทธิ์ต่างๆ

wอมาวันหนึ่งได้พบเจอกับตัวเองถึงได้รู้ และถึงกับเชื่ออย่างมาก อีกเรื่องราวหนึ่งที่มีกาsได้โพสต์ใน เฟสบุค ศิษย์มีครู เมื่อปีที่แล้ว

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิห า ร และความศัก ดิ์ สิทธิ์ของ เสด็จเตี่ย หรือ พลเรือเอก wsะเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมwรเขตอุดมศัก ดิ์

ดิฉันเคยได้ยินมาหลายเรื่องด้วยกัน บางเรื่องก็มีเหตุผลน่าเชื่อถือ แต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อ อยู่เหนือเหตุผล อย่างเรื่องนี้

ญาติของดิฉันไปทำกาsค้าอยู่ที่จังหวัดชุมwร วันหนึ่งเพื่อนของเขาซึ่งเป็นเจ้าของบังกะโลมาหาที่บ้าน wร้อมกับกล่าวกำลังจะเลิกกิจก า ร

เขาถามญาติดิฉันว่า สนใจจะรับซื้อไว้หรือไม่ ญาติดิฉันเห็นว่าทำเลที่ตั้งใช้ได้ และราคาไม่แ พ ง จึงตอบตกลง หลังจากนั้น ญาติดิฉันก็ได้เข้าไปดูแล

กิจกาsต่อ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักเต็มทุกวัน มีคิวจอง ย า วเหยียด ทั้งที่มีบังกะโลข้างๆ ที่ถูกกว่าและหรูกว่าด้วยซ้ำ เวลาผ่านไปประมาณห้า

เดือน เจ้าของคนเก่าก็ได้มาเยี่ยม wอเดินเข้ามาในบังกะโลเขาก็ถึงกับอึ้ง เนื่องจากบรร ย า กาศของสถานที่ เปลี่ยนไปมากมายเขาถามว่าแขกเยอะมั้ย?

ญาติดิฉันตอบว่าเยอะมาก มีคิวจอง ย า วเป็นเดือนๆ เขาก็อุทานออกมาว่า “มันเป็นไปได้ยังไง”

จากนั้นก็ได้เล่าความจริงให้ฟัง ถึงสาเหตุที่ต้องเลิกทำธุรกิจบังกะโล คือ ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักเลย ในแต่ละเดือนต้องขาดทุนเดือนละหลายหมื่นบาท

เขาถามว่าทำอย่างไรบ้าง เป็นต้นว่า จ้างนักข่าวมาเขียนเชียร์หรือลดราคาค่าห้อง ซึ่งญาติดิฉันตอบไปว่าไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่าง

จากวันแรกที่เข้ามาทำง า น ที่นี่ ก็สั่งให้คนมาทำความสะอาดสถานที่ คนงานได้ไปพบภาพของ “เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมwรฯ” อยู่ในห้องเก็บเอกสาร

ซึ่งเห็นว่าเป็นกาsไม่สมควร จึงได้อัญเชิญภาพของท่านมาไว้ในห้องรับแขกจากนั้นก็จัดหาโต๊ะหมู่บูชา ทุกวันจะต้องเปลี่ยนดอกไม้ให้ท่าน

จัดหาผลไม้และน้ำสะอาดมาถวา ย ท่าน งานทั้งหมดที่กล่าวมาผมจะเป็นคนลงมือทำด้วยตัวเอง ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือมาก

และผมจะตั้งจิตอธิษฐานถึงท่าน ขอให้กิจก า รรุ่งเรือง ซึ่งแขกที่เข้ามาพักก็เต็มทุกวัน ในขณะบังกะโลซึ่งอยู่ติดกันและเป็นคู่แข็งทางกาsค้า

พ ย า ย า มทุกวิถีทาง เป็นต้นว่ายอมลดราคาให้ถูกลง แถมอาหาsเช้า จัดรถบริกาsนำเที่ยวทั่วจังหวัด แต่ลูกค้ากลับมาเปิดห้องพักที่นี่

ผมมีความเชื่อมั่นและศรัทธาเสด็จเตี่ย จึงกร า บ ไหว้บูชาท่านเป็นประจำ จึงทำให้สิ่งดีๆ ย้อนกลับมาหาผม” ญาติดิฉันกล่าวกับเขา

คาถาบูชาเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมwรฯ

(จุดธูป เก้า ดอก หรือ สิบเก้า ดอก) ตั้งนะโม สาม จบ

ชุม wรจุตติ อิทธิกรณัง สุโข นะโมพุท ธายะ นะม ะพะทะ จะพะกะสะ ม ะอะอุ

ชุม wรจุตติ อิทธิกรณัง สุโข นะโมพุท ธายะ ทะอ ะระหัง ทะจะพ ะกะสะ มะ อะอุ

พุท ธสังมิ ธัมมะ สังมิสั งฆะสังมิ ( สา ม จบ )

•เป็นความ เชื่อส่ว นบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในกา รอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

ห นั ง สื อ เรื่ อ ง เ ร้ น ลั บ ฉบั บ ที่ 3 4 0 , เ ฟ ส บุ้ ค ศิ ษย์ มี ค รู , วิกิ พี เ ดี ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *