May 24, 2022

กลาโหมสรุปตัดงบ 2 ปี หมื่นล้าน ซื้ออาวุธ 1 ใน 3 เปรียบซื้อบ้านสองหลัง พึ่งตัวเอง

เพจกระทรวงกลาโหม ได้โพสต์ข้อความแจงงบ ปี 65 โดยเนื้อหาระบุว่า ทุกเหล่าทัพ เฉือนงบประมาณลดลง กว่า 1 หมื่นล้าน

โดยมีงบพัฒนากองทัพ 17% จัดซื้อเฉพาะที่จำเป็น 1/3 ส่วนที่เหลือซ่อมแซม ดำรงสภาพรับ ขณะที่งบฯ เงินเดือน กำลังพลสูง

เตรียมลดกำลังพล อีกกว่า 12,000 นาย ภายในปี 2570 ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมปีนี้ 2.03 แสนล้านบาทนั้น 17% เป็น

งบพัฒนากองทัพและ เป็น งบก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ 9% และ งบบุคลากร และการปฏิบัติงานของหน่วย 74%

ในส่วนของงบฯบุคลากร นั้นกระทรวงกลาโหม มีแผนที่จะลดจำนวนกำลังพลลงอีกกว่า 12,000 นาย ภายในปี 2570

ส่วนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์นั้น ไม่เกิน 1 ใน 3 เฉพาะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ส่วนที่มีอยู่ก็ใช้การซ่อมปรับปรุง และ

การซ่อมเพื่อดำรงสภาพ โดยงบประมาณของแต่ละเหล่าทัพ ในปี 2564 และ 2565 นั้น มีจำนวนที่ลดลง กว่า 1 หมื่นล้านบาท

คือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลดลง 448 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย ลดลง 1,948 ล้านบาท กองทัพบก

ลดลง 6,603 ล้านบาท กองทัพเรือ ลดลง 1,129 ล้านบาท กองทัพอากาศ ลดลง 688 ล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า

เพจดังกล่าวยังได้มีการโพสต์คลิปของ พันเอกวันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม ที่ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

งบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 2565 ในภาพรวม 100% แยกเป็น 74% ที่เป็นงบฯประจำประกอบไปด้วย 21%

เป็นงบเรื่องของอุปกรณ์สำนักงาน ที่พัก เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น อีก 53% เป็นงบเงินเดือนของกำลังพลทั้งหมดของกระทรวงกลาโหม

โดยจ่ายผ่านกรมบัญชีกลางไปสู่บัญชีเงินเดือนของแต่ละบุคคลตรง ทั้ง 74% เป็นส่วนที่มีความชัดเจนแน่นอน บริสุทธิ์

โปร่งใสส่วนที่เหลืออีก 26% ที่เรียกว่างบพัฒนาประกอบไปด้วยการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ และ การซ่อมบำรุง อาคาร รถยนต์ เป็นต้น

“ใน 26% นี้ ผมขอเปรียบเทียบว่า เมื่อก่อนเราเคยเช่าบ้านอยู่ เราก็จ่ายค่าเช่าทุกเดือน จึงก็มาคิดว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

เราก็ไม่มีบ้านของตัวเอง เราเปลี่ยนวิธี โดยกระทรวงกลาโหมไม่ได้ซื้อบ้านหลังเดียวแล้ว แต่ซื้อทีเดียวสองหลังซึ่งอาจทำให้งบฯสูงอยู่

แต่ตอนนี้เราซื้อเพื่ออยู่เอง และซื้อเพื่อปล่อยเช่าสร้างรายได้ในอนาคตด้วย ซึ่งนั่นก็คือการมุ่งสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เป็นการพึ่งพาตัวเองและนำไปสู่ธุรกิจการค้าในอนาคต” พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า

เราเริ่มผลิตกระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตรที่ใช้กับปืนเอ็ม 16 โดยปัจจุบันสามารถผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ของกองทัพบกทั้งปี

ประมาณ 30 ล้านนัดซึ่งเกินความต้องการแล้ว ก็ใช้เป็นสต๊อกในอนาคตกระสุนมูลฐานที่ต้องเก็บไว้ รวมถึงกระสุนหมุนเวียนที่ต้องใช้เรา

ก็ไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศแล้ว รวมถึงยางรถยนต์ ทั้งสองชนิด คือที่มีผ้าใบด้านใน จำนวน 6 ชนิดที่เราผลิตได้ ใช้กับรถฮัมวี่ขนาดเล็ก

รถพยาบาล รวมไปถึงรถยนต์ขนาดใหญ่สองตันครึ่ง หรือ ยีเอ็มซี รวมถึงส่วนยางเรเดียลซึ่งใช้กับรถเกราะล้อยางซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่

ทั้งหมด 11 ชนิดที่เราผลิตได้ ด้านการซ่อมบำรุง ในปัจจุบันนอกจากทำกันเองในกองทัพ และใช้เอกชนภายนอกมาช่วยซ่อม

เราพัฒนาขีดความสามารถให้กองทัพร่วมมือเอกชนเข้ามาดำเนินการ รวมไปถึงยุทโธปกรณ์ที่หมดอายุไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือ

เฮลิคอปเตอร์ได้มีการแลกเปลี่ยนกับเครื่องบินชนิดใหม่มาประจำการ ในงบ 26เปอร์เซ็นต์ ทั้งจัดซื้ออาวุธและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

โดย 26% นี้จะให้น้ำหนักไปที่ผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และจะลดการจัดซื้อและการนำเข้าจากภายนอกได้ในอนาคต

ขอบคุณที่มา…

ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.