May 21, 2022

ลองทำนะ ไหว้เจ้ าที่กลางบ้าน หลายๆอย่างจะฟื้น ในทางที่ดี

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากเพื่อนๆ สำหรับภายในช่วงนี้ที่โชคไม่ค่อยดี

มีแต่เรื่องให้แก้ปัญหาอยู่เรื่อย ทั้งในเรื่องของการเงิน ปัญหาชีวิต เรื่องส่วนตัว ครอบครัว

ลองไหว้เจ้าที่เจ้าทางดูกันนะ หลายคนทำมาแล้ว ส่งผลดีหลายๆเรื่องเลยแหละ เก็บข้อมูลอันนี้ไว้ได้นะ

สิ่ง ที่จะต้อ งเตรียม

1 เทียน 2 เล่ม

2 ธูป 5 เล่ม

3 ดอกดาวเรือง 9 ดอก

4 ผลไม้สะอาด 9 อย่าง

5 น้ำชา 5 แก้ว

6. ผ้าขาวบาง 1 ผืน (เอาไว้ปูพื้นกลางบ้าน)

7 หมากพลู 9 คำ

ไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลางบ้าน ให้ปูด้วยผ้าขาวและให้นำของต่างๆวางบนผ้าสีขาว หันหน้าเข้าบ้าน

เมื่อวานเข้าของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการจุดธูปจุดเทียนแล้วกล่าว …ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง

เจ้าของบ้านเจ้าของเรือน เจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่นี้ บ้านเลขที่ (กล่าวบ้านเลขที่เรา) ในวันนี้เป็นวันดี

ข้าพเจ้าจึงขอนำเครื่องสักการะบูชามาถวาย เพื่อที่จะบอกกล่าว ข้าพเจ้าจะเข้ามาทำกิจการ ………

หรือมาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้ ขอได้โปรดช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยให้ทำมาค้าขึ้น กิจการเจริญรุ่งเรือง

มีเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดสาย ขอให้ท่านจงเปิดประตูเงินประตูทองให้แก่ข้าพเจ้า ให้เรื่องเงินทองพบเจอแต่ความสะดวก

ในทุกทิศทุกทาง และหากมีสิ่งใดที่ทำผิดไป ไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ข้าพเจ้าขอขมาลาโทษ

ได้โปรดยกโทษและอโหสิก ร ร มให้ด้วยเถิด สาธุ

วิธีในกา รไ หว้เจ้า ที่เจ้าทาง

คนที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของทางในตัวบ้านควรที่จะไหว้วันอังคารหรือวันเสาร์ตอนเที่ยงตรง

ควรทำ 3 เดือนครั้ง 6 เดือนครั้ง หรือใครจะสะดวกทุกเดือนก็จะดีมาก

ลาของทานและแจกเป็นทาน เมื่อธูปเทียนดับหมดแล้ว ก็เอามือจับที่พานแล้วก็กล่าว

ขอเดนขอทางให้ลูกให้หลานได้กิน เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลด้วยเถิด สาธุ

•เป็นค วามเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจา รณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

อ า จ า ร ย์ นิ่ ม เ ท ว จิ ต ศิ ษ ย์ ปู่

Leave a Reply

Your email address will not be published.