ให้ทำก่อนจะเข้ าอยู่ หาก ซื้อบ้าน ใหม่ หรื อมือ สอง

ให้ทำก่อนจะเข้ าอยู่ หาก ซื้อบ้าน ใหม่ หรื อมือ สอง

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับความเชื่อของคนโบราณไม่ได้บอกกันมาไว้เนินนาน เป็นความเชื่อที่ทำกันมา ในหลายยุคหลายสมัย

ที่เกี่ยวกับในเรื่องของบ้ า น ไม่ว่าจะเป็นบ้ า นมือห นึ่ งหรือบ้ า นมือสองที่เคยมีคนอื่นได้อยู่มาแล้ว เราจะต้องมีการทำสิ่งเหล่านี้

ก่อนที่ตัวเราจะย้ายเข้าไปอยู่ ไม่ได้เป็นที่ยุ่งยากสักเท่าไหร่นัก ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือข้าวส า รให้เตรียมใส่ถ้วย

ใบเล็กเอาไว้พร้อมกับโรยน้ำตาลทรายแดงไว้บนข้าว จากนั้นให้นำไปวางไว้บริเวณหน้าบ้ า นและทำการจุดธูปจำนวน 21 ดอก

เพื่อเป็นการกล่าวบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกเจ้าที่เจ้าทาง แม่ธรณีต่างๆ ให้ได้รับรู้ว่าตัวเรานั้นรวมถึงครอบครัว จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้ า นนี้

ขอให้ท่านจงปก ปัก รัก ษาคุ้มครองให้มีสิ่งที่ดีงามเข้ามา คนโบราณว่ากันว่าการที่เราทำเช่นนี้จะเป็นการบอกว่าตั้งแต่วินาทีนี้ ตัวเราจะเป็นเจ้าของ

บ้ า นหลังนี้และในส่วนที่ดินของตรงนี้ ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองพบเจอแต่ความสุขและความสำเร็จ มีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ า นหลังนี้

มีเงินมีทองไหลมาเทมา สำหรับการซื้อบ้ า นโดยเฉพาะเป็นบ้ า นมือสอง บางทีคนข า ยเองก็ไม่ได้บอกกับเราว่ามีการผ่ า นอะไรมาบ้ า ง

มีประวัติอย่างไรมาบ้ า ง เราจำเป็นจะต้องล้างอา ถ ร รพ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำ

1 การล้างอาถรรพ์สำหรับบ้ า นมือสองที่ตัวเรารวมถึงคนในครอบครัวจะย้ายเข้ามาอยู่ ขั้นตอนแรกเอามะนาวจำนวน 2 ลูกผ่ า

ครึ่งแล้วนำไปวางเอาไว้บริเวณมุมบ้ า นทั้ง 4 มุม วางเอาไว้ 1 คืนเต็มๆ จากนั้นให้นำไปทิ้ง

เขาว่ากันว่ามะนาวนั้นจะช่วยดูดสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ให้ออกไปได้

2 เกลือสักประมาณ 2-3 กำมือนำไปโปรยตามมุมของบ้ า นบริเวณทางด้านนอก หรือจะใช้วิธีการนำใส่ถ้วยแล้วนำไปวางตามบริเวณมุมบ้ า น

รอเวลา 3 วัน แล้วก็นำไปทิ้งได้เลย จะช่วยดูดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไป

3 ให้จุดประทั ดจำนวน 100 นัด เป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป แต่ก่อนจะจุด ก็บอกกเพื่อนบ้ า นด้วยจะได้ไม่เป็นการรบกวน

4 จุดธูป 5 ดอก ออกไปยืนหน้าบ้ า นหันหน้าเข้าบ้ า นและหันไปทางทิศตะวันออก จากนั้นให้บอกล่าวกับเจ้าที่ เทวดา รักษา

เจ้าป่า เจ้าเขา สิง สา ราสั ตว์ ต่างๆ เพื่อบอกว่าเราเป็นเจ้าของบ้ า นคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ มาขอพักอาศัย

ต่อจากนี้โดยขอให้คุ้มครองและคอยช่วย เหลือ ให้เจอแต่สิ่งดีๆ ด้วย

เป็นในเรื่องของความเชื่อของคนโบราณที่ได้มีการทำต่อกันมานักต่อนัก จนถึงในรุ่นของปัจจุบันยังคงได้ทำกันมาก หากได้ลองทำดู

ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไร เพื่อเป็นความสบายใจของตัวผู้อยู่และเพื่อเป็นการนำสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นมง คลเข้ามาใน บ้ า น มีความเจริญขึ้นไป

•เป็นความเ ชื่อส่วนบุค คลโปรดใช้วิจา รณญาณในการอ่าน•

ขอบคุณที่มา…

b a n g p u n s a r a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *