14 มิ.ย.นี้ เปิดเ ทอม เ ผยข้อ ห้าม 4 จ ว.แดง เข้ม

14 มิ.ย.นี้ เปิดเ ทอม เ ผยข้อ ห้าม 4 จ ว.แดง เข้ม

หลายๆคนยังไม่แน่ใจ เรื่องการเปิดภาคเรียนของบุตรหลาน ล่าสุด วันที่ 10 มิ.ย.2564 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)

กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กมีการหารือเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดภาคเรียน 1/2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ระบุว่ามีการแยกการดำเนินการเปิดเทอมแต่ละจังหวัดเป็นพื้นที่สี คือ

1.สีแดงเลือดหมู 4 จังหวัด

จะเปิดเรียนพร้อมกันกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ แต่ไม่อนุญาตให้เรียนออนไซต์หรือใช้สถานที่โรงเรียนทำการเรียนการสอน

แต่สอนวิธีอื่นได้ เช่น ออนไลน์ ใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ใช้วิธีออนแอร์ ให้เอกสารใบงานถึงบ้าน เด็กสามารถเรียนผ่านโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ที่โรงเรียน

สนับสนุนให้ ถือเป็นออนแฮนด์หรือออนดีมานด์

2.สีแดง 17 จังหวัด

และ 3.สีส้ม 56 จังหวัด สามารถมีการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้ ทั้งออนไซต์ ออนไลน์ ออนแอร์ แต่การเรียนออนไซต์ให้มีการทบทวนมาตรการ

โดยโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์หารประเมิน Thai Stop COVID Plus คือ ปลอดภัยเพียงพอในการใช้สถานที่ในโรงเรียน โดย ศธ.ขอให้โรงเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ประเมินและจะเปิดเรียนที่โรงเรียน ทำเรื่องไปคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อขออนุญาตทำการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งบางจังหวัดโรงเรียน

ผ่านเกณฑ์แล้ว แต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นห่วงการแพร่ระบาด อาจยับยั้งไม่ให้เรียนออนไซต์ได้ พญ.อภิสมัย กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่

กทม.มีการเรียนการสอน On School Line ส่วนใหญ่ครู นักเรียนมีไลน์กรุ๊ป และตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา มีการทดลองระบบแล้ว

ครูจะมีคลิปวิดีโอส่งให้ผู้ปกครองในไลน์กรุ๊ป ผู้ปกครองมีทั้งขอรับเอกสารใบงาน โดยมารับที่โรงเรียนหรือจัดส่งถึงบ้าน

เมื่อนักเรียนทำการบ้านส่งเรียบร้อยจะดาวน์โหลดเอกสารกลับมาที่ครู “ต้องขอบคุณ ศธ. สพฐ.ที่พยายามปรับตัวต่อสถานการณ์แพร่ระบาด

ให้สอดคล้องเพื่อให้เด็กยังเล่าเรียนได้ ที่ประชุมพูดคุยกันเรื่องคุณครู การระดมฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน รปภ.

มีการระดมฉีดแล้วเกือบ 60% ศธ.จะเฝ้าระวังให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยในการไปศึกษาหาความรู้ ส่วนครูที่จะต้องเดินทางข้ามพื้นที่

ขอให้สำรวจตัวเองว่ามีความเสี่ยง มีอาการหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สัมผัสคนกลุ่มเสี่ยงใดๆ หรือไม่ หากไม่แน่ใจขอให้กักตัว 14 วัน

ก่อนออกไปติดต่อประสานงาน เมื่อเฝ้าระวังเข้มข้นแล้วขอให้สถานศึกษาเอาใจใส่บุคลากรตัวเองด้วย เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจให้ลูกหลานเปิดเทอม” พญ.อภิสมัย กล่าว…

ขอบคุณที่มา…

ข่ า ว ส ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *